Posted by: bluesyemre | July 18, 2017

Aynen’den Sıkıntı Yok’a kadar kullanmamanız gereken 10 sözcük #Etkiliİletişim

iletisim

1. Atıyorum (Sallıyorum ve Benzerleri)

Lütfen “ atmayın”! Eğer bir örnek vermek istiyorsanız mutlaka somut ve net bir ifade, sayı belirtin. Vereceğiniz örneğin tarafınızdan önceden düşünülmüş olması bunun için yeterlidir. Yok o sırada bir örnek gelmiyorsa aklınıza niye dinleyenlerinize sormuyorsunuz? Yaklaşık bir sayı vermek durumunda iseniz ve tam olarak konuşamıyorsanız bir aralık belirtin. (100 ila 200 gibi)

2. Aynen

Bugünkü kullanılma durumu maalesef geçiştirme sözcüğü gibi. Yani olur olmaz yerde ‘aynen’ kullanılıyor (çok kullanılınca şarkı bile yapıldı vallahi.) Söylenmek istenen “senin söylediğine katılıyorum” ise ne ala ama çoğunlukla “Sen sus da ben devam edeyim.” Ya da “benim verebilecek bir örneğim yok.” anlamına geliyor. Aslında “düşünmek ve detaylı konuşmak istemiyorum veya konuşamıyorum, çünkü kelime haznem çok dar” tam karşılığı. Ne mi yapalım? Bırakın karşınızdaki sonuna kadar konuşsun. Siz fikirlerinizi derleyin toplayın ve ne söyleyecekseniz kendi sözcüklerinizle söyleyin, “aynen “ demeyin.

3. Sıkıntı Yok

Nereden çıktı bu sözcük bilemem ama yine bir geçiştirme sözcüğü. Hem bir yorum hem de bir yargı ifade diyor. Öte yandan bazen de fazla bir şey ifade etmeden, konuyu geçiştirmeye veya “fazla derine inme!”, “karıştırma!” mesajı vermeye yönelik kullanılıyor. Doğrusu konunun tam olarak ne durumda olduğunu anlatmak, yorumu ve yargıyı soruyu sorana bırakmak.

4. Geliyor Olacağım ( ve Benzerleri)

Güzel Türkçe’mizde böyle bir kip yoktur. Yabancı dilden uyarlanmıştır. Söylenmek istenin basit ve açık karşılığı “geleceğim”dir. Emin değilseniz gelmeyi planlıyorum diyebilirsiniz.

5. Muhattap

Eski bir kelimedir, kullanılmaktadır ama yanlış kullanılmaktadır. Doğrusu muhatap’tır. Ek aldığı zaman “Muhatabımla görüştüm” denir. Çift t yok!

6. Termin

Bir işin son tarihi veya yapılma süresini belirtir. Hatta Almancada olduğu gibi kullanılırsa randevu (bu da ne Türkçe ya!) anlamına gelir. “Deadline” kelimesini kullananların ağzına zaten biber sürülüyor. Bunun yerine eski sözcük mühlet veya bitiş tarihi, sonlanma zamanı pek ala kullanılabilir.

7.Kol Kırılır Yen İçinde Kalır

Kalmaz. Daha doğrusu “kalır” yok. Doğrusu: Kol kırılır yen içinde. O kadar.

8. Filan

Örnekleri çoğaltamadığımız zaman falan filan diyoruz. Demeyelim. Bu sözcükler konuşmamızın etkisini azaltıyor. Önceden çalışalım, düşünelim. Hiç örnek gelmiyorsa “ve benzerleri, “ve bunun gibi” sözcüklerini kullanalım.

9.Şey

Aklımıza gelmeyen sözcükleri hatırlamak ve zaman kazanmak için şey sözcüğünü kullanıyoruz. Ayrıca adını koyamadığımız, tanımlayamadığımız kavramları “şey” diye nitelendiriyoruz. Ayrıca şey sözcüğü “anlatmak istediğimizi tam karşılamıyor ama kullanıyoruz işte” gibi bir anlam veriyor. Bu sözcük yerine; içinde bulunulan duruma uygun olarak aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz: olay, olgu, söylem, nesne, endişe, eylem, durum.

10. Noktası

 Nokta bir şeyin bittiğini veya durduğu yeri gösterir, işaret eder. Sıkça konu anlamına kullanıldığı görülmektedir. Yanlış veya doğru demeyeceğim ama noktası yerine “bu konuda”, “bu açıdan” bana daha sevimli geliyor.

11. Bakıldığında

Bu da hediye sözcük. Tek başına kullanıldığında hiçbir anlamı yok. Zaten bakmazsan göremezsin. Nereden bakıldığını söylemek gerekir.

http://www.offcourse.com.tr/tr/blog/aynenden-sikinti-yoka-kadar-kullanmamaniz-gereken-kelime


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: