Posted by: bluesyemre | July 19, 2017

Almanya’da #kütüphaneler: Çeşit çeşitler, işbirliği içindeler, tehlikedeler mi? Steffen Heizereder (BuB – Forum Bibliothek und Information adlı kütüphanecilik dergisinin editörü)

lesesaal-737 (1)

Berlin Devlet Kütüphanesi’nin okuma salonu | Foto (kesit): © SBB-PK / C. Kösser

Küçük şehir kütüphanelerinden Milli Kütüphane’ye kadar uzanan yaklaşık sekiz bin kurum: Almanya’daki kütüphanelerin çeşitliliği göz kamaştırıyor. Fakat bütçe darlığı ve yapısal eksiklikler de kendini hissettiriyor.

Dermesinde 30 milyondan fazla kaynak bulunan ve buna her gün 1000 yeni kaynak daha eklenen Alman Milli Kütüphanesi’nin (DNB) görevi, 1913’ten bu yana yayımlanan tüm Almanca kaynakları bünyesinde toplamak. Frankfurt am Main ve Leipzig’deki iki binada faaliyet gösteren DNB, Alman kütüphaneciliğinin medarı iftiharı olsa da, örnek kütüphane olarak gösterilemiyor, çünkü Milli Kütüphane federal hükümet tarafından finanse edilirken, Almanya’da eğitim ve kültürden her bir eyalet kendisi sorumlu.

Alman kütüphanelerinin en önemli özelliği, merkezi bir sistem tarafından yönetilmemeleridir, nitekim bu kadar çeşitli olmalarının nedeni de bu. Almanya’da hiçbir zaman merkezi bir devlet olmadı ve –örneğin Fransa’dan farklı olarak– eğitim ve kültürün merkezi de hiçbir zaman başkent değildi. Bunun yerine, küçük, çok küçük yerlerde bile çok sayıda bağımsız, yerel kütüphane kuruldu.

DİNAMİK KÜTÜPHANE BİRLİKLERİ

Alman kütüphaneciler son derece dinamik birlikler etrafında örgütlenmiş bulunuyor. Kütüphane çalışanları, “Enformasyon–Kütüphane Meslek Birliği” (BIB) ve “Alman Kütüphaneciler Derneği” (VDB) adlı meslek örgütlerinde güç birliği yaparken, kurumlar “Alman Kütüphane Birliği” (dbv) tarafından temsil ediliyor. Meslek birliklerinin çatı örgütü ise “Kütüphane ve Enformasyon Almanya” (BID); Goethe-Institut ve ekz.Kütüphane Servisi Ltd. Şti. GmbH (ekz) de bu örgütte yer alıyor.

Hemen hemen bütün akademik kütüphanelerin işbirliği içinde olduğu altı bölgesel ağ var. Bu ağ aracılığıyla hazırlanmış olan ve tüm üye kurumların dermelerini kapsayan ortak katalog, gerekirse kaynakların kütüphaneler arasında ödünç verilmesini sağlıyor. Almanya’da tüm kütüphanelerin dermelerini kapsayan bir ulusal katalog yok. Bu görevi, 70’ten fazla bölgesel ve uluslararası kütüphane birliğinin yanı sıra, online kitapçıların veri tabanlarını da tarayan “Karlsruhe Sanal Kataloğu” üstlenmiş bulunuyor.

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/kul/mag/20880552.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: