Posted by: bluesyemre | July 19, 2017

Dünyada ve Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Çok Kültürlülük. Ankara: #TürkKütüphanecilerDerneği #AytaçKayadevir

kültür

Yüksek lisans yaparken, çokkültürlülük bağlamında halk kütüphanelerinde çokdillilik’i tez konusu olarak belirlediğimde, Türkiye kütüphanecilik yazınında önemli bir boşluğa denk geleceğini düşünüyordum. Öyle de olacaktı; zira Türkiye kütüphanecilik yazınında, kütüphanelerde çokdillilik veya çokkültürlülük üzerine yazılmış telif eserler ya yoktu ya da çok yetersizdi. Gelgelelim o tezi büyük oranda kişisel sebeplerle yarım bıraktım ve sonra da bütünüyle göz ardı ettim.

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2801


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: