Posted by: bluesyemre | October 20, 2017

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi

large

Bilindiği gibi, 9 Haziran 2017 tarihinde Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Başkanları/temsilcileri Hacettepe Üniversite Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün ev sahipliğinde toplanmış ve birtakım kararlar almışlardı. Bu kararlardan biri, bölümler arası ortak bir yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanı oluşturulmasıydı. Bu kararın gerçekleştirilmesi amacıyla, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Prof. Dr. Yaşar Tonta tarafından verilen bir doktora dersi çalışmasından da yararlanılarak Doç. Dr. Nevzat Özel, Arş. Gör. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Arş. Gör. Çağdaş Çapkın ve Arş. Gör. Dr. Fatih Canata’nın güncelleme katkıları ile Dr. Tolga Çakmak, Dr. Güleda Doğan ve Arş. Gör. Özlem Şenyurt tarafından oluşturulan ve bugüne kadar BBY Bölümlerinde yapılmış tüm yüksek lisans ve doktora tezlerini içeren “Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi” siz değerli kullanıcıların erişimine açılmıştır.

Arşivde toplamda 537 lisansüstü tez yer almaktadır. Tezlerin bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü: 115
  • Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü: 191
  • İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü: 128
  • Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü: 103

Türkiye’de lisansüstü eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri tarafından yapılmış lisanüstü tez çalışmalarına bu arşiv aracılığıyla erişebilirsiniz.

http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: