Posted by: bluesyemre | November 15, 2017

Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: 1. Uluslararası #Efemera Çalışmaları Sempozyumu, 25-27 Nisan 2018, Ankara

Efemera_HTML_duyuru_launch_v2_01

Kökeni Antik Yunanca olan “efemera” çoğul bir kelimedir ve “bir günden fazla dayanmayan” manasına gelir. 20. yüzyıl boyunca topladığı koleksiyon ve yaptığı araştırmalar ve yayınlar neticesinde efemera çalışmalarının gelişmeye müsait akademik bir disiplin olarak benimsenebilmesi fikrinin önünü açmış olan olan Maurice Rickards tarafından ise “gündelik hayatın önemsiz geçici belgeleri” efemera olarak tanımlanmıştır. Gazeteler ve dergiler, sinema biletleri, tiyatro programları, el ilanları, afişler, posterler, müzik notaları, çikolata kartları, fes etiketleri, tapu belgeleri, takvimler, kartvizitler, etiketler, kibrit kutuları, kartpostallar, menüler ve hatta tohum zarfları gibi tüketilmek amacıyla üretilmiş olan tüm basılı kağıt parçaları efemera kavramının geçiciliği kapsamında değerlendirilmiştir. Bahsi geçen bu geçicilik ve önemsizlik her ne kadar üretildiklerinde efemeranın nihai kaderini “çöp” olarak tasvir etmiş olsa da, bu belgelerin tümü günümüzde keşfedilmeyi bekleyen kıymetli ve ait oldukları dönemlerin iktisadi, kültürel, sosyal, siyasi ve teknolojik gelişim ve değişimlerini yansıtan kalıcı ve kaydadeğer başvuru kaynakları olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, hem ülkemizde şu ana kadar efemerayla alakalı çeşitli alanlarda yapılmış olan faaliyetleri değerlendirecek, hem de yurtiçi ve yurtdışında konuyla ilgili farklı disiplinler bağlamında araştırma ve çalışmalar yapan akademisyen, koleksiyoner, küratör ve uzmanları biraraya getirecek ve efemera çalışmaları kapsamında yöntemli, çözümsel ve tasnif eden bir yaklaşım ortaya koyarak çok disiplinli bir bakış açısı sunacaktır. Türkiye’de ve dünyada halihazırda çeşitli alanlarda gerçekleştirilmiş olan efemera çalışmaları konuyla ilgili uzmanlar ve araştırmacılar tarafından tartışılacak ve sempozyum sonucunda katılımcılar arasında kurulacak bir iletişim ve işbirliği ağı neticesinde, gelecekte gerçekleştirilecek ortak faaliyetler önceliklendirelecek ve tasarlanacaktır. Böylelikle, düzenlenen bu öncü etkinlik, Türkiye’de efemera çalışmalarının uluslararası bir bilimsel platformda sürdürülebilir biçimde kurumsallaşması açısından çok önemli bir vazifeye sahip olacaktır.

image

Sempozyum, Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından ve Yrd. Doç. Dr. Bahar Gürsel’in öncülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü’nün katkılarıyla 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde VEKAM’da düzenlenecektir. Uluslararası bilim komitesi, sempozyum kapsamında ele alınmak üzere 6 tema belirlemiştir.

 

https://ephemeraturkey.ku.edu.tr/tr


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: