Posted by: bluesyemre | November 15, 2017

#Kütüphaneci yetiştirilmesin o halde! #ErolYılmaz

kutuphaneci

Türü ve formatı ne olursa olsun, kısaca “bilgi kaynağı”  diye özetlenebilecek olan kitap, dergi, ansiklopedi, yıllık, rehber ve sair eğitim, kültür ve sanat ürünlerini sağlayan, uluslararası standartlar ve yöntemler çerçevesinde düzenleyen ve nihayet gereksinim duyanlara etkin biçimde sunan… Öz ifadesiyle, bilgiyi yöneten “bilgi ve belge yöneticileri”nin (nam-ı diğer “kütüphaneci”) üniversite düzeyinde eğitim ve öğrenim görmeleri, ilk olarak 1876-77 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlar.

Ülkemizde ise, kütüphaneci yetiştirme amaçlı kurslar döneminin ardından, çok büyük bir gecikme sonrası, 1954-55 akademik yılında, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi’nde yola çıkılır. On yıl sonra İstanbul Üniversitesi’ndeki bölüm, ondan on yıl sonra da Hacettepe Üniversitesi’ndeki kütüphanecilik bölümlerinde başlar lisans düzeyindeki eğitim-öğretim faaliyetleri.

Ve o günden bugüne yüzlerce kütüphanecilik profesyoneli, aldığı uzmanlık eğitiminin ardından aziz vatanımızın dört bir köşesinde, kütüphane ve bilgi hizmeti vererek insanımızın yetişmesi ve bu sayede ülkemizin kalkınıp gelişmesine katkı vermek üzere, farklı kütüphane türlerine dağılır. Amatör bir ruh ile… Umut çiçekleri misâli…

Çoğu zaman gittikleri halk kütüphanelerinde ikinci bir personel bile yoktur. Kütüphaneci de odur, yönetici de; memur da odur, hizmetli de… Kataloglama ve sınıflama da yapar, soba da yakar, yer de siler, mesleki etkinlik de düzenler… Yeter ki, kütüphaneye birkaç kişi daha gelsin, birkaç kişi daha kitap okusun, araştırma yapsın… Yüksünmeden yaparlar işlerini, ağlayıp sızlamadan.

O kütüphaneciler ki, aldıkları eğitim ve yaptıkları hizmetlerin kapsamında her gün biraz daha artan teknik boyuta rağmen, çok uzun yıllar -sonuna kadar hak ettikleri- teknik kadroyu alamadıkları halde, sabırla çalıştılar ve şartlar dâhilinde en kaliteli hizmeti verebilmek için küsmeden mücadele ettiler.

Dün böyle yaptıkları gibi, bugün de pek çok açıdan iyileşen çalışma şartlarına rağmen, birçok farklı olumsuzluğun cenderesinde bilgi hizmeti verme görevini sürdürüyorlar. Aşkla, şevkle…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1694/kutuphaneci-yetistirilmesin-o-halde.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: