Posted by: bluesyemre | December 7, 2017

16-18 Kasım 2017 #ÇocukKütüphaneleri Çalıştayı Sonuç Raporu

20171113_190551

KYGM tarafından, 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilen “Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı”na ait sonuç raporu kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Çalıştayda, kapsamdaki ana konular bazında akademisyenlerden, sahanın uygulayıcılarından ve farklı sektörlerde çeşitli pozisyonlarda görev yapan 59 katılımcı yer almış ve iki gün süresince, çocuk kütüphanelerinin daha iyi yapılandırılması noktasında değerli görüşleriyle katkıda bulunmuştur.

Çalıştayda, beş çalışma grubu, beş farklı ana konu başlığını, altı oturumda ve çok farklı alt başlıklar bazında tartışmıştır.

Çalışma süresince, ana konu başlıkları birbirinden farklı olmakla birlikte, bazı alt konu başlıklarının hemen bütün gruplarda ele alındığı görülmüştür.

Çalıştayda elde edilen veriler, -rapor taslağında yer alanlar da dâhil olacak şekilde- en geniş haliyle ve kitap formatında olmak üzere (basılı ve e-nüsha), mümkün olan en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: