Posted by: bluesyemre | December 7, 2017

#Kütüphanecilik mesleği: teknik yetkinlik ve sosyal sorumluluk

73711

Kütüphaneciler bilgi aktarımının kullanıcı odaklı olmasını sağlar | Foto (kesit): © SLUB Dresden/Henrik Ahlers CC BY-SA 4.0

Veri işleme uzmanı (data librarian), kaynak yöneticisi ve toplumsal bütünleşmenin aracısı: Kütüphanecilerin görev alanı hiç bu kadar geniş kapsamlı olmamıştı. Böylesine farklı talepler karşısında kütüphanecilerin ortak bir meslek profiline sahip olmaları hâlâ mümkün mü?

Suriyeli bir kız, annesinin Ahrensburg Şehir Kütüphanesi’nde katılacağı Almanca kursu başlamadan önce resimli kitapları karıştırıyor: Almanya’daki halk kütüphaneleri mülteciler ve iltica başvurusunda bulunanlar için toplumsal bütünleşmenin önemli aracıları haline gelmiş durumda. Goethe-Institut Pekin’de Çinli bir Alman edebiyatı uzmanı, Almanya’daki akademik kütüphanelerin herhangi bir üniversitenin üyesi olmayanların da erişimine açtığı akademik literatür veri bankalarını tarıyor. Kütüphanecilik mesleğinin teknik ve etik ilkelerinden biri de “serbest erişim”. Berlinli bir kütüphane müdiresi Katar’da “Katar Ulusal Kütüphanesi”ni kuruyor: Kütüphaneciler, bir ulusun kültürel ve entelektüel mirasının zor koşullar altında da korunması ve dijital transformasyonla geleceğe aktarılması amacıyla veri yapıları ve bilgi erişimi konusunda özel yöntemler geliştiriyor. Bir arkadaş grubu, Baltık Denizi kıyısındaki Glücksburg kasabasının 6000 sakininin haftada on saate indirilmiş olan kütüphane çalışma saatleri dışında da kaynaklara erişebilmesi amacıyla “açık kütüphane” için mücadele ediyor: Kütüphanecilik mesleğinin görev alanlarından biri de, büyük kentlerin dışında yaşayan insanlara da kütüphane hizmetleri sunmak.

KÜTÜPHANELER KENDİNİ YENİDEN TANIMLIYOR

Yukarıdaki örnekler şunu gösteriyor: Kütüphanecinin görev alanı, öngörülebilir siyasi, teknik, demografik ve toplumsal gelişmeler doğrultusunda yeniden biçimlenmekle kalmaz, tüm bu gelişmelere olumlu etkide bulunmayı da amaçlar. Zira kitapların sonunun geldiğine, analog bilgi depoları ile dijital bilgi depolarının birbirleriyle çatıştığına, bilgi ve kültürle buluşma yerlerinin yok olacağına dair o apokaliptik tabloyla ilgili tartışmaların geride kalmasının ardından rahat bir nefes alan kütüphaneciler kendini yeniden tanımlıyor.

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/kul/mag/20990260.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: