Posted by: bluesyemre | December 15, 2017

Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Kadro İstiyor… #BBYKadroİstiyor

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümümüz; bilgiyi yönetebilen ve bilgiye ihtiyaç duyan kişileri bilgiye en kolay şekilde ulaştıran bireyler yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu yönde Türkiye’deki tüm halk kütüphanelerinde, tüm üniversite kütüphanelerinde, bilgi merkezlerinde, arşivlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında kütüphaneci, arşivci, arşiv uzmanı unvanlarıyla görev almaktayız. Kütüphanelerde, arşivlerde, bilgi merkezlerinde ve diğer kamu kurumlarında çalışan “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” mezunu olmayan kişilerin, bilgilerin düzenlenmesi, belgelerin saklanması ve imhası gibi diğer bir çok mesleki eğitimi almadan bu kurumlarda çalışıyor olmaları “Bilgi Toplumu” hedefindeki bir ülkeye yakışmamaktadır.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: