Posted by: bluesyemre | February 26, 2018

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı

Ilhan-Tekeli-Logo

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı’nın açılışı 24 Şubat 2018 tarihinde yapılmıştır.

İlhan Tekeli kimdir?

İlhan Tekeli 6 Kasım 1937 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Şehir ve bölge plancısı, sosyologtur. İlk ve Ortaöğrenimini İzmir’de yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1964’te, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde, Şehir ve Bölge Planlama alanında; 1966’da Pennsylvania Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.

1968’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir Planlama konusunda doktora yaptı. 1970’den bu yana, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Yurt dışındaki çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak ders veren Tekeli, birçok belediyede ve kuruluşta danışma kurulu üyeliği de yapmıştır.

Tarih Vakfı’nın kurucusu ve başkanı olmasının yanı sıra, World Academy for Local Government and Democracy (Yerel Yönetim ve Demokrasi için Dünya Akademisi)’de İcra Heyeti’nin kurucusu ve üyesi olmuştur. Değişik dillerde, elliden fazla kitabı, dört yüzden fazla makalesi ve konferans tebliği bulunan Tekeli, Sosyal Bilimler alanında birçok ödül kazanmıştır. 1964’ten bu yana, şehir ve bölge planlama, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye’deki yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel politika, ekonomi politikası, Türkiye’nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda yayımlanmış pek çok eseri vardır.

Yapıtlarından bazıları (kitaplar):

 • İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi 3. Cilt (2014)
 • Katılımcı Yerel Yönetim (2014)
 • İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi 2. Cilt (2014)
 • İstanbul’un Planlanmasının ve Gelişmesinin Öyküsü (2013)
 • İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi 1. Cilt (2013)
 • Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü (1923 – 1980) (2012)
 • Anlatabildikleri ve Anlatamadıklarıyla Yaşam Öyküleri (2012)
 • Türkiye İçin STK’lar ve Katılımcı Demokrasi Yazıları (2012)
 • Türkiye İçin Eğitim Yazıları (2012)
 • Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm (2011)
 • Sosyal Sistem Yazıları (2011)
 • Anadolu’da Yerleşme Sistemi ve Yerleşme Tarihleri (2011)
 • Türkiye İçin Siyaset ve Demokrasi Yazıları (2011)
 • Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar (2011)
 • Türkiye’nin Kent Planlama ve Kent Araştırmaları Tarihi Yazıları (2011)
 • Tarihsel Bağlamı İçinde Türkiye’de Yükseköğretimin ve Yök’ün Tarihi(2010)
 • Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek (2010)
 • Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları (2010)
 • Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları (2010)
 • Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları (2010)
 • İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları (İlhan Tekeli Toplu Eserler- 9) (2010)
 • Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi (2009)
 • Akılcı Planlamadan Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya (İlhan Tekeli Toplu Eserler 7) (2007)
 • Kentsel Arsa Altyapı ve Kentsel Hizmetler (2009)
 • Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak (2009)
 • Savaş Sonrası Ortamında 1947 – Türkiye İktisadi Kalkınma Planı (Türkiye Belgesel İktisat Tarihi 3) (2009)
 • Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin (2009)
 • 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları (2008)
 • Göç ve Ötesi (İlhan Tekeli Toplu Eserleri – 3) (2008)
 • Türkiye’de Bölgesizlik Ve Bölge Planlama Yazıları (2008)
 • Cumhuriyetin Harcı 3 (2000)
 • Cumhuriyetin Harcı 2- Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gel (2003)
 • Cumhuriyetin Harcı 1- Köktenci Modernitenin Doğuşu (2007)
 • Tarih Bilinci ve Gençlik Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (2000)
 • İlhan Tekeli Seti 10 Kitap Takım Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-1990) (2009)
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü Kadrocuları ve Kadroyu Anlamak (2003)
 • Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne Modernite Aşılırken Siyaset (1999)
 • Modernite Aşılırken Kent Planlaması (2001)
 • Tarihyazımı Üzerine Düşünmek Türkiye ve Avrupa Topluluğu – 2
 • Sivil Toplum için Kent Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri
 • Bölgesel Planlama Üzerine (1972),
 • Bağımlı Kentleşme (1977),
 • Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim Tarihi Üzerine Konuşmalar (1980), Türkiye’de Kentleşme Yazıları (1982).

http://dukkan.tarihvakfi.org.tr/index.php?route=product/category&path=59_77

http://www.kitapyurdu.com/yazar/prof-dr-ilhan-tekeli/9499.html

https://www.idefix.com/Yazar/ilhan-tekeli/s=219406

http://ilhantekelivakfi.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: