Posted by: bluesyemre | February 26, 2018

Lisansüstü Tezlerin Erişime Açılması

logo (1)

madde 10

Mecliste görüşmeleri devam eden “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 10’uncu maddesi aşağıdadır. Daha önce tez yazarı izin vermedikçe tezlere erişim 3 yıl engelleniyordu. Kanun teklifi bu şekilde yasalaşırsa tezler artık yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılacak.

MADDE 10- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 40- Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır.”

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss519.pdf

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: