Posted by: bluesyemre | March 28, 2018

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi

spdanasayfadiyalog_wxmqlsbr.ze2

Sosyal diyalog işçilerin / kamu görevlilerinin, işverenlerin ve hükümetin istihdam ve işyerine ilişkin konularda karar alma süreçlerine katılmasını ifade eder. Ekonomik ve sosyal konular ile çalışma hayatına ilişkin konularda söz konusu grupların temsilcileri arasında her seviyede bilgi alışverişi, danışma ve müzakere süreçlerini içerir. Sosyal diyalog, bir taraftan sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanmasının bir aracı iken, diğer taraftan toplumda ve işyerlerinde kişilere söz hakkı tanıması bakımından kendi başına bir amaçtır.
Sosyal diyalog çalışanlar ve işverenler (sosyal ortaklar) arasında ikili düzeyde olabileceği gibi, hükümeti de içerecek biçimde üçlü düzeyde de gerçekleşebilir.
Üçlü sosyal diyalogda bir araya gelen işveren, işçi / kamu çalışanları ve hükümet temsilcileri, işyerlerini veya çalışan ve işverenlerin menfaatlerini etkileyen kamu politikaları, mevzuat yahut diğer karar alma süreçleri hakkında görüşmelerde bulunurlar. İkili sosyal diyalog, toplu iş sözleşmeleri yahut müzakere, işbirliği ve anlaşmazlıkların önlenmesi ile çözülmesi gibi biçimlerde uygulanabilir.
Sivil toplumun da karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle gerçekleşen “genişletilmiş sosyal diyalog” ise daha demokratik toplumların inşa edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

http://sosyaldiyalog.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: