Posted by: bluesyemre | April 4, 2018

Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı Sonuç Raporu

sonuç raporu

KYGM tarafından, 7-9 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı”na ait sonuç raporu tamamlanmıştır.

Çalıştayda, belirlenen ana konular kapsamında katılım sağlamak üzere bürokratlar, akademisyenler, yöneticiler, mimarlar, kütüphaneciler, iç mimarlar, şehir plancıları, mühendisler, restoratörler ve farklı sektörlerde çeşitli pozisyonlarda görev yapan 94 katılımcı yer almış ve iki gün süresince, ülkemizdeki halk kütüphanelerinin hizmet verdiği binaların sorunlarını daha bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi; kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, halk kütüphanelerinin hizmet niteliğinin yükseltilmesi ve toplumdaki kütüphane algısının arzu edilen seviyeye getirilmesi konularında değerli görüşleriyle katkıda bulunmuştur.

KYGM bundan sonraki süreçte yakın, orta ve uzun vadeli olarak hayata geçirilecek olan proje ve programların başlangıç adımını oluşturan bu Çalıştay aracılığıyla, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane binalarımızın; kullanıcılarımız ve potansiyel kullanıcılarımız için “cazibe merkezi”, “buluşma noktası” ve “YAŞAYAN KÜTÜPHANE” niteliği kazanmaları hedeflenmiştir.

Çalıştayda elde edilen veriler, -raporda yer alanlar da dâhil olacak şekilde- en geniş haliyle ve kitap formatında olmak üzere (basılı ve e-nüsha), mümkün olan en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı Sonuç Raporu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: