Posted by: bluesyemre | April 10, 2018

Hazine Müsteşarlığı Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

hazine_mustesarligi_personel_alimi_basvuru_tarihleri_ve_sartlari_h83625_07e37

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman personel alımı yapacak.

Hazine Müsteşarlığı’ndan, Resmi Gazete’den ve Devlet Personel Başkanlığı’ndan geçtiğimiz haftalarda yapılan resmi bilgilendirmede kurumun uzman personel alımıyla ilgili, ““5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Uzman Personel pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır. Alımı planlanan toplam 8 uzman personel; Hukuk Müşavirliği, Bilgi Teknolojileri Yöneticiliği ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği pozisyonları başta olmak üzere Birimin ihtiyacına yönelik belirlenecek diğer uzman pozisyonlarında görevlendirilecektir.” denilmişti.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLİR?

Söz konusu alım için başvuruda bulunacak adayların En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mimarlık, veteriner ve iletişim fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik, bilgi ve belge yönetimi, biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olması , Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavıdnan en az 80 puan almış olması gerekiyor.

BAŞVURU FORMU, BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru formu http://www.cfcu.gov.tr adresinden temin edilebilecek. başvuru işlemleri 27 Nisan 2018 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E Blok İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek Ankara adresine elden ya da posta yoluyla yapılabilecek.

Başvuru sırasında talep edilen belgeler aşağıdaki gibi :

image_1069

http://www.kpsscafe.com.tr/turkiye/hazine-mustesarligi-personel-alimi-basvuru-tarihleri-ve-sartlari-h83625.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: