Posted by: bluesyemre | May 7, 2018

Ölüsü olan bir gün, #TezDanışmanı kötü olan her gün ağlar: Tez danışmanı seçerken dikkat edilmesi gerekenler

karikatür-2

Tez danışmanı yükseköğretim öğrencileri için en önemli değişkenlerden birisidir. Bir danışman iyi bir bilim adamı ve aynı zamanda tecrübeli ve güvenilir bir rehber olmalıdır.  Öncelikle size ilk atanan danışmanın aynı zamanda sizin tez danışmanınız olmak zorunda olmadığını bilmeniz gerekir. Bir Türk atasözünde de söylendiği gibi, beygirin iyisi yolu kısaltır.

Tez danışmanı iyi olanın yürüyüşü bile bir başkadır

Tez çalışmasına kadar, öğretim üyeleri, çalışma alanları ve bu alanlardaki çalışmalarının niteliği ile ilgili bir fikir sahibi olmanız gerektiğini bilmelisiniz. Diğer öğrenciler bir kaynak olarak görülebilir. Danışmanlarından memnuniyetleri ve mutlulukları bir işaret olabilir. Bununla birlikte iyi danışmanlar gerçeği söyleme konusunda acımasız olabilirler. Bu onların dürüst olduklarını gösterir. Sadece diğer öğrenciler, güvenilir bir kaynak olmayabilir.

Öğrencinin sorması gereken sorular:

Şu anki danışmanım bir tez sürecini tamamlamam için ihtiyacım olan kişi mi?

Araştırmamı planlama ve yürütme sürecinde ihtiyacım olacak destek ve dönüt verme konusunda ne kadar güvenilir?

Uzmanlık Alanı

Çalışma konunuz o alanda uzman kişilerin rehberliğine ihtiyaç duyar. Danışmanın metodoloji (nitel/nicel) konusundaki uzmanlığı ayrıca önemlidir. Bununla birlikte iyi bir bilim insanı olmanın gerektirdiği asgari koşullarına sahip olup olmadığı önemlidir. Çalışma konuları ve araştırmaların niteliği hakkında danışmanın özgeçmişi incelenerek bir fikir sahibi olunabilir.

Tavır ve Üslȗp

Karşılıklı saygı ve danışmanın size olan güven duygusu önemlidir. Danışmanınızın önerdiğiniz çalışma konuları ve metodolojisi hakkında ne düşündüğü çok önemlidir. Eğer nitel çalışma metodolojisini değerli bulmayan bir danışmanınız varsa bu yöntemin kullanılmasını gerektirecek bir araştırma sorusu sizin işinizi zorlaştıracaktır.

Ulaşılabilirlik

En az haftada bir sizinle buluşacak olması önemli bu birkaç kez olursa daha iyi. Sizin tezinizi zamanında bitirmeniz konusunda yardımcı olacak bir danışman en iyi danışmanlardan birisidir. Maillerinize zamanında dönüt vermesi, bir ya da iki yıl içinde herhangi bir görevlendirmesi olmaması ve idari görev gibi iş yükünü artıran pozisyonlarda bulunmaması ayrıca değerlidir.

Güvenilirlik

Size zamanında dönüt vermesi ve süreci aksatmadan yürütmenizi takip etmesi danışmanın güvenilir olmasına katkı sağlar. Bununla birlikte bilimsel etik konusunda tavizsiz olması ve sizi bir araştırmacı olarak yetişmeniz konusunda ihtiyacınız olan desteği sunması gereklidir. Alanın gerektirdiği donanım ve akademik çalışmalar konusunda da rehberlik yapması önemlidir.

Doktora öğrencisinin çalışma oranı
Doktora öğrencisinin çalışma oranı

Kişilik

Danışman ve öğrenci arasındaki çatışma kişisel karakterlerin uyumsuzluğundan ya da bazı kişisel özelliklerinden kaynaklanabilir. Danışmanın dinleme becerileri, konuşma tarzı, ihtiyaçlarınız konusundaki farkındalığı ve bunu iletme biçimi önemlidir. Kimse çatışma yaşadığı ve iletişim kuramadığını hissettiği bir danışmanla çalışmamalıdır.

Uyumluluk ve Etkileşim Stili

Biri ile ne kadar iyi anlaştığınız aranızdaki uyumu gösterir. Çalışma disiplini, bir işi zamanında yapma konusundaki duyarlılık ve birlikte çalışma konusundaki beceriler örtüşmüyorsa süreç bir yerde tıkanır. Yalnız çalışmayı tercih eden ile proje temelli ve birlikte ekip çalışmasını tercih eden danışmanlar rehberlik konusunda farklı etkileşim biçimleri kullanacaktır.

Politik Görüşü

Unvanı, üniversitedeki idari pozisyonu, daha önce tez yönetip yönetmediği, yönetti ise kaç kişinin tez danışmanlığını yaptığı, bu tezler ile ilgili profesyonel görüşler, bir öğretim üyesi olarak bölümdeki diğer üyeler ile ilişkisi, politik görüşü ve bunu nasıl gösterdiği, diğer komite üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütüp yürütemeyeceği de önemli. Örneğin; danışman olarak bir yardımcı doçent bir profesörden daha iyi bir seçim olabilir. Sonuçta unvanı olan değil bilgisi olan konuşur.

Karikatürler için kaynak: 

http://siyrikkafa.com/category/karikatur/

Daha Fazlası için…

http://academilist.com/olusu-olan-bir-gun-tez-danisman-i-kotu-olan-her-gun-aglar/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: