Posted by: bluesyemre | May 20, 2018

Başarı için şimdi bir de LQ’yu yükseltmek gerekiyor!..

333738_1952018_112718455

Sürdürülebilir, yükselen başarı için IQ ve EQ’nun ne kadar önemli olduğunu hepimiz öğrendik. Bir kez daha kısaca hatırlamak için… 

IQ (Intelligece Quotient) / Zekâ: Zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyumlanabilme ve yeni çözüm yolları bulma yeteneği. IQ yüksekliği sayılar, düşünceler ve olaylar arasında daha iyi bağlantı kurabilmeyi, bunlardan çok daha fazla ve farklı sonuçlara ulaşmayı sağlıyor. Kısacası bir anlamda tüm zihinsel işlevlerin performansını etkileyen insan proesörü de diyebiliriz.

EQ (Emotional Quotient) / Duygusal Zekâ: 1995 yılında psikolog ve zekâ bilimci Daniel Goleman’ın “Emotional Intelligence” isimli kitabı ile IQ’nun tahtını sallaması ile hayatımıza girdi.  EQ’yu “bireylerin kendisinin ve diğer kişilerin duygularını idrak edebilme, farklı duyguları birbirinden ayırıp doğru tanımlayabilme ve bu veriler ışığında kendi davranış ve düşüncelerini yönlendirebilme” olarak öğrendik.

Ve böylece “başarı için IQ yetmez, EQ’da lazım, hatta daha önemli!” dönemi başladı… 

Bu ifadenin Türkçe meali;

– Zekân ne kadar yüksek olursa olsun, iyi iletişim kuramıyor, ilişkilerini, duygularını, sosyal çevreni yönetemiyorsan, farkındalığın düşükse başarılı olmayı ya da başarını sürdürmeyi unut!

Sonra bunlara SQ (Sosyal Zekâ), DQ (Dijital Zekâ) vb. de eklendi. Ne olduklarına girmeyelim, siz Google’layıp bol bol okuyun. Tanımlamalar zaten kendilerini ifade ediyorlar.

Şimdi, burada ben asıl; LQ ile çıtayı yükseltmek istiyorum.

Daha doğrusu bu konuda yavaş yavaş radarlara girmeye başlayan LQ (Learnability Quotient / Öğrenme Zekâsı) konusunu işlemek istiyorum.

Manpower Group ve Hogan Assessment’ın ortak çalışması ile hayatımıza resmen giren yeni zekâ türü oldukça önemli.Çünkü insanlar;

– Değişimin kaçınılmaz, über hızlı ve çook kapsamlı hale geldiğinin, hatta karmaşıklaştığının,

– Değişime ayak uydurabilmek, IQ ve EQ’yu beslemek için öğrenmenin kritik faktör olduğunun,

– Geleceğin istediği becerileri ancak öğrenerek ve öğrendiklerini uygulayarak geliştirebileceklerinin epeyce derinden farkına vardılar.

LQ’yu yükseltme süreci “meraklı olmak” ve “öğrenmekle” tetikleniyor, öğrendiklerini uygulamakla ilerliyor; devamlı, etkin ve yükselen ivmede “merak et, öğren, uygula, test et,

revize et, yeniden dene, yeniden öğren….” silsilesi ile sürdürülerek pekişiyor, dönüşümlere sebep oluyor. Ve daima da yeni sorunlar, meraklar ve bilgilerle gelişmeye, değişmeye, dönüşmeye, yükselmeye devam ediyor.

Bunları anlamak zor değil. Çünkü hepimiz bir araştırma olmasa da kendi gözlemlerimizle çıplak gözle dahi IQ’su, EQ’su gayet yerinde olsa da LQ’su düşmeye başlayan ya da düşük insanların başarılı olamadıklarını, öğrenmeyi kestiklerinde yok olup gittiklerini, bir dönem başarılı olsalar da sürdüremediklerini saptayabiliyoruz.

Yani “Evet halısınız, LQ da çok önemli hatta hayati bir mesele, katılıyorum” denmesi o kadar da beklemediğim bir yanıt, geri bildirim değil.

Asıl sorun öğrenme ile eğitim arasındaki katı, kemikleşmiş bağı, ilintiyi koparmak, mevcut sistemleri neredeyse baştan aşağı bozup, yeniden oluşturma zorunluğumuz. Esas problem alanı burası. Çünkü hala 200 yıl öncesine dayanan, öğretmenlerin “sınıf” odaklı, özel becerilere göre değil; genel-geçer, “bilgi” öğretmeye, “testlere, notlara, sınavlara” göre kurgulanmış “katı eğitim” sistemi. Bu sistemin şekillendirdiği insanlar.

Eğitim sistemlerinin eskiliği, işlevsizliği hatta zararları tüm dünyada en önemli açmaz olarak görünüyor. Tüm ülkeler bunun üzerinde çalışıyor. Düzelmesi vakit alacaktır. Bunu mazeret olarak kullanmayın. O zamana kadar önerim, hiç beklemeden yüksek LQ farkındalığı ile herkesin hem bir yetişkin olarak kendisinin hem ekiplerinin, çalışanlarının hem de çoluğunun çocuğunun eğitim, öğrenme sorumluluğunu üstlenmesi. 

Lütfen kişisel ve kurumsal olarak LQ yükseltme sürecini resmen başlatın, sınırsız internet, paylaşım olanakları ile kendinizin ve kurumunuzun öğrenme programlarını her şeyden daha fazla önemseyin!..

learnabilityquotient.com sitesinden LQ’nuzu ölçebilirsiniz.

******************

Bu yazı Platin Dergisi için yazılmıştır.  @PLATINDERGI  Orijinal yazıyı okumak için aşağıdaki kupüre tıklayınız;

http://www.ufuktarhan.com/makale/basari-icin-simdi-bir-de-lqyu-yukseltmek-gerekiyor-futurist-ufuk-tarhandan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: