Posted by: bluesyemre | May 25, 2018

İslam dünyasında #kitap mecnûnları

19b53f25foto1

İslam dünyasında kitaba verilen önem herkesin malumu. Peki kitap ve kütüphane sevgisi bir insana neler yaptırır? İşte Müslüman âlimlerin kitapla olan imtihanı…

Kitap, kütüphane ve kitap dostlarına dair yazdığı eserlerle tanınan Arjantinli usta denemeci Alberto Manguel’in Geceleyin Kütüphane’sinden aklımda kalan bir cümle:
“Her aşk gibi kütüphane aşkının da öğrenilmesi gerekir.”
Bana bu cümleyi hatırlatansa İslam dünyasındaki kitap dostları…
Malumunuz, şu mübarek günlerde iftarla sahur arası pek kısa. Hele sizde benim gibi iftardan sonra üzerine bir rehavet çökenlerdensiniz vay halinize!
İftarı sahura bağlamanın en güzel yollarından biri okumak.
Uzun zamandır niyetlenip de işten güçten bir türlü vakit bulamadığınız bir kitap vardır ya da yeniden okumayı planlayıp geniş bir zaman beklediğiniz bir kitap.
Benimki ikincisi: Osmanlı’da kitap kültürüne dair yaptığı çalışmalarla tanınan hocamız Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik kitabının ilk bölümünden bazı notlar paylaşacağım sizinle. Manguel’in dediği gibi “kütüphane aşkı”nın öğrenilmesine katkıda bulunan türden notlar.

Hacca niyet kütüphaneye kısmet
9. yüzyılda Hacca niyet edip yollara düşen Horasanlı astronomi âlimi Ebu Maşer el-Müneccim, daha evvelden medhüsenasını işittiği Bağdat yakınlarındanki “Hizânetü’l-hikme” adlı kütüphaneye uğrar. Bilhassa felsefe ve astronomi kitapları açısından oldukça zengin bir koleksiyona sahip kütüphanede araştırmalara dalar âlimimiz. Okur, yazar, çizer, notlar alır… Öyle bir dalar ki çalışmaya, Hacca gidemeden oracıkta, kütüphanede vefat eder.
Ünlü Abbasi Halifesi Mütevekkil’in kâtibi ve başmüşaviri olan Türk asıllı Feth bin Hakan da neredeyse her yerde kitap okuyan bir edip ve şairdi. Halife ile yaptığı görüşmeler esnasında bile, bir fırsatını bulduğunda cübbesinin yeninden çıkardığı kitabı okurmuş. Devrin âlimleri, onun kütüphanesini “Hiçbir kütüphanede bu kadar çok, bu kadar güzel eser görmedim” diyerek övmüşlerdir.

https://www.yenisafak.com/ramazan/islam-dunyasinda-kitap-mecnnlari-2479751


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: