Posted by: bluesyemre | June 13, 2018

6. Ulusal Yayın Kongresi (10-11 Mayıs 2018 Afyonkarahisar) Sonuç Bildirgesi

yayın

6. Ulusal Yayın Kongresinde komisyonlarda ve genel kurulda dile getirilen görüşler ve yapılan değerlendirmeler ışığında aşağıda yer alan hususların kongre sonucu olarak açıklanması uygun görülmüştür:

1. Yayıncıların, özellikle vergi yükümlülüğünden doğan sorunları giderilmeli; KDV iadeleri, kâğıttaki KDV oranları ve stopaj oranları konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yayıncılığı ilgilendiren bütün alanlarda da ihtiyaç haline gelen yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

2. Kamu Kuruluşları yayıncılığın sınırlarına giren alanlarda yayın faaliyetinde bulunmamalı; zorunlu olarak yapılan yayınlarda ortak yapım anlayışı benimsenmelidir. Devlet yayıncılıktan ziyade kütüphaneleri geliştiren ve güçlendiren, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı, edebiyat üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bir politika izlemelidir.

3. İnternet üzerinden yapılan satış biçimleri, aşırı indirim gibi yayıncıları zorluklarla karşı karşıya bırakan uygulamalar için yasal düzenleme yapılmalıdır. Avrupa ülkelerinde tatbik edilen “sabit fiyat” benzeri satış anlayışlarının ülkemize uyarlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

4. Telif hakları yasası çıkarılmalı; yayın hakkını daha da güçlendirecek düzenlemeler yapılmalıdır.

5. Yayıncılık standartları belirlenmeli, üniversitelerde yayıncılık sektörünün insan gücü kaynağını besleyecek bölümler açılmalıdır.

6. Ders kitapları, yardımcı ders kitapları ve akademik yayıncılıkta Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve yayıncılar arasında yakın iş birliği ve ortak çalışma imkânları oluşturulmalıdır.

7. Süreli yayınların karşılaştığı dağıtım ve satış sorunlarının aşılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

8. Yayıncılık sektörünün satış, pazarlama, dağıtım ve insan kaynakları konusunda yaşadığı sorunların çözümü için geniş kapsamlı ve kalıcı çözümler üzerinde planlamalar yapılmalı; tedbirler alınmalıdır. Eğitim programlarından kentlerdeki kitapçıların yaygınlaştırılmasına kadar farklı birçok teşvik düşünülmeli ve hayata geçirilmelidir.

9. Çeviri faaliyetlerinin daha etkili yapılması için çevirmenlerin ihtiyacı bulunan alanlarda yasal düzenleme yapılmalıdır.

10. TEDA programının kapsamı, etkisi ve bütçesi artırılmalı; Türk edebiyatından çevrilen eserlerin tanıtımı için de gerekli tedbirler alınmalıdır.

11. Okuma kültürünün yaygınlaşması için, okuma ile ilgili bütün parametreleri kapsayacak şekilde çalışmalar yapılmalı; okul merkezli, kütüphane merkezli okuma faaliyetleri teşvik edilmelidir.

12. Sayıları sevindirici bir şekilde artan ve yurt sathına yaygınlaşan kitap fuarları ve edebiyat etkinlikleri teşvik edilmeli; niteliklerinin artması için yerel yönetimler yönlendirilmelidir.

13. Çocuk kitaplarında Türkçenin zengin ve doğru kullanımı ve görsel zenginlik gözetilmeli, çocukların kitaba kolayca erişimi sağlanmalıdır.

14. Yayıncının kitabı yayınlama, yetişkinin kitabı önerme, çocuğun ve gencin de kitabı seçme hakkı olduğu unutulmamalıdır.  Çocuk yayıncılığının özel bir ihtisas gerektirdiği gerçeğinden hareketle her türlü çocuk okurun ihtiyaçlarını giderecek bir yayıncılık anlayışının yaygınlaşmasına destek olunmalıdır.

Sonuç olarak, yayıncılığımızın sektörel hacmi, ekonomik büyüklüğü, eser üretme kapasitesi ve becerisi sevindirici seviyeye gelmiştir. Ancak bunun yeterli görülmeyeceği, bu seviye ile yetinilmeyeceği de açıktır. Yayıncılığımızın ekonomik büyüklükte, basılan kitap sayısında ve yeni eser üretme kapasitesinde dünya ülkeleri arasında ilk 10’da yer alması amaçlanmalı ve alınan kararlar, yapılan çalışmalar, kamu ile yakın ve etkili iş birliği içinde bu vizyona göre yapılmalıdır.

6. Ulusal Yayın Kongresi Sonuç Bildirgesi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: