Posted by: bluesyemre | June 19, 2018

#Kütüphane Kurumu #AliFuatKartal @kartalaf

kmiec7m7drl4txwq5ocb_400x400

Kütüphane Kurumu

Bilgi hizmetlerinin çekirdeğini oluşturan kütüphane kurumunun amacı; bilgiye katma değer kazandırarak bilgi tüketimini özendirmektir. Bilgi üretim ve tüketim merkezleri olan kütüphaneler, demokratik yapıları ile günümüzün vazgeçilmez toplumsal dinamiklerinden birisidir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere koşut olarak, ilke, amaç ve içeriği değişen kütüphanecilik anlayışı, bugün tartışılan kek olayını çoktan aşmış, toplumsal barışa katkı sunmak adına fırsat eşitliğini nasıl sağlayabileceği ve bireylerin birbirini anlamasına nasıl katkıda bulunabileceğinin yollarını arıyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen günümüzde kütüphanenin temsil ettiği şeyi tam olarak karşılayabilecek bir sözcük olmadığı için halen dünya ülkeleri kütüphane “başlığını” kullanmaya devam etmektedir.

Özetle, seçim sürecinde siyasi propaganda için dahi olsa kütüphane kurumunun tartışılmasını sevindirici bir gelişme olarak görmekteyiz.

Ancak toplumsal bir varlık olan kütüphane kurumunun siyasal, ekonomik ve kültürel dokumuza yaptığı etki değerlendirilmeden, popülist kavramlar üzerinden tartışılmalar yapılmaktadır.

Tartışacaksak, öncelikle kütüphanecilerin özlük haklarını, istihdam sorununu, kapalı kütüphaneleri, kütüphanesi olmayan ilçeleri, köyleri tartışalım.

Saygılarımla kamuoyuna duyurulur.

Ali Fuat Kartal

Türk Kütüphaneciler Derneği

Genel Başkanı

http://www.kulturservisi.com/p/kutuphaneciler-dernegi-baskani-once-kutuphanecilerin-ozluk-haklarini-istihdam-sorununu-kapali-kutuphaneleri-tartisalim/

http://kutuphaneci.org.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: