Posted by: bluesyemre | July 6, 2018

Niteliksiz Bilimsel Üretim ve Akademiye Zararları Üzerine… Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu

editörden

Değerli okurlarımız,
Tüm dünyada uygulanan akademik performans değerlendirmelerinin büyük bir ideası var; her şeyi ölçmek… Araştırmayı ölçmek, araştırmacıyı ölçmek, üniversiteyi ölçmek, ülkeyi ölçmek… Bu ideanın yönetici ve karar vericilerin kafasında yarattığı en önemli yanılgı ise her şeyin ölçülebilir olduğu. Her şeyin ölçülebilir olduğu sanrısı her şeyin sayılara indirgenmesi ile son buluyor ve bu indirgenme akademinin temelini derinden sarsıyor. Fark etmiyoruz. Akademi tamamen çökmeden de fark edemeyeceğiz. Farklı farklı konular için yıllardır kullanılan tenceredeki kurbağa örneğinin en çok akademinin mevcut durumuna uyduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu örneği kısaca hatırlatmak gerekirse eğer bir kurbağa kaynayan bir tencereye atılırsa zıplar, kaçar ve kurtulur. Ancak su dolu bir tencereye konur ve su yavaş yavaş kaynatılırsa kurbağa suyun sıcaklığını fark edemez ve sonunda ölür. Yani bir olayı veya süreci etkileyen unsurları kademeli şekilde artırırsanız insanlar buna alışmaya/fark etmemeye ve normal olanın bu olduğunu düşünmeye başlar. Sonunda algılanan bu “normal” var olan sistemi yok eder. Belki biraz ağır olabilir ama Türkiye’deki mevcut akademik sistem çöküyor ve bunun en önemli müsebbibi her şeyi sayılara indirgeyen değerlendirme ve teşvikler.

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2919/2825


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: