Posted by: bluesyemre | July 26, 2018

Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası

dijital türkiye

“Tüm dünyada baş döndürücü bir dönüşüm yaşanıyor. Biz dünyada oluşan şekilleri analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Dijitalleşmeye özel bir önem veriyor, dijital Türkiye’nin zamanının geldiğine inanıyoruz.”

Recep Tayyip ERDOĞAN

İnsanlık, tarih boyunca birçok değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu değişimlerin sosyal ve ekonomik hayat üzerinde önemli etkileri olmuştur. Avcı toplumundan tarım toplumuna geçen insan, birlikte yaşamaya ve üretmeye başlamıştır. Sürekli keşfetme ve daha iyiye ulaşma arzusu ile bazı teknolojik gelişmeler insanlığın sanayi toplumuna geçişini sağlamıştır. Sanayi toplumuna geçiş ile birlikte insanlık tarihi boyunca yaşanmış olan en büyük toplumsal değişim ve dönüşümlerden biri gerçekleşmiştir. Daha sonra bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanlığın bilgi toplumuna evrilmesini sağlamıştır. Bugün gelinen noktada insanlık yeni bir dönüşümün arifesindedir. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan gelişmeler toplumsal yapı, ekonomik yaşam ve üretim biçimleri başta olmak üzere hayatın her alanını etkilemiştir. 18. yüzyılın sonlarına doğru su ve buhar gücünün kullanılmaya başlanması, 19. yüzyılın sonlarına doğru elektriğin üretimde kullanılmaya başlanması ve seri üretime geçilmesi, 20. yüzyılın ortalarında elektronik ve bilgisayarların üretime entegre edilmesi ve bugün iletişim teknolojilerinin üretimin her aşamasında kullanılmaya başlanması, yaşanmış olan dönüşümlerin kırılma noktalarını oluşturmuştur. Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz. Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz ve Dijital Türkiye’nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Bu süreçte bir taraftan yeni teknolojilere dayalı dijital sanayi yapısına geçerken, diğer taraftan insanımızı zihni ve fiziki becerilerinden faydalanabileceğimiz yeni alanlarda istihdam edeceğiz. Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun avantajlarını da kullanarak ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline getireceğiz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan bu belge ve yol haritası bunun en somut kanıtıdır. Türkiye 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5.8 büyümüştür. 2017 yılında yüzde 7.4 ile oldukça başarılı bir büyüme oranı sergilemiştir. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflerken hazırlanmış olan bu yol haritası hedefimize ulaşma noktasında önemli katkı sağlayacaktır

Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: