Posted by: bluesyemre | July 30, 2018

Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018 Raporu (YÖK)

vakıf

Vakıf Yükseköğretim Kurumları, ülkemizin yükselen değerleridir. Milletimizin vakıf müessesine bakışı pek çok topluluktan fark arz etmektedir ve köklü bir geçmişe sahiptir.
Tarihe baktığımızda Vakıf Medreseleri olarak karşımıza çıkan yükseköğretim merkezleri, hem Selçuklular hem de Osmanlı Dönemi’nde sadece dini ilimlerde değil zamanının pozitif ilimlerinde de öncü kurumlar olmuşlar, topluma katkı sağlayan nice insanlar yetiştirmişlerdir.

Hayır müesseselerinin başında gelen vakıf, insanlığa ve kâinâta karşı şahsî, vicdânî sorumluluk duygusuyla iyilik, şefkat, yardımlaşma, dayanışma gibi değerler için bu değerleri kendisine ilke edinmiş kişinin hür iradesinden kaynaklı bir kurumdur. Dinimizin yüce kitabı Kuran-ı Kerim’in pek çok ayeti ve Peygamber Efendimizin pek çok hadis-i şerifi iyilik yapmaya, kalıcı hayrât bırakmaya, insanın kendisinden sonra topluma hayrı ve yararı devam edecek iyilik müesseseleri kurmaya davet etmektedir. Dinimizin bu güzel yönlendirmeleri ile milletimizin iyilik yapma hasleti ve anlayışını taçlandıran medrese vakıflarının pek çok örneğine tarihimiz boyunca tesadüf ederiz. Selçuklular devrinde ve bilhassa Osmanlı devletinde pek çok medrese, yani bugünkü karşılığı ile her düzeyde eğitim kurumu vakıf şeklinde kurulmuş, öğretim kadrolarının ve diğer çalışanlarının maaşlarından, talebelerin ihtiyaçlarına kadar bütün masrafları vakıflar tarafından karşılanmıştır. Toplumun algısında bu denli derin anlama sahip olan vakıf kavramına atıfta bulunan Vakıf Yükseköğretim Kurumları, yükseköğretim sistemimizde önemli bir yer tutmaktadır. Zamanla anayasamıza ve yasalara aykırı “özel üniversite” kavramı ile ilişkilendirilmeye müsait bazı uygulamalar bulunsa da, vakıf yükseköğretim kurumlarının yükseköğretim sistemine olumlu katkıları ve önemi inkar edilemez. Vakıf üniversitelerimizin bilim hayatımızın gelişimine ve yükseköğretime erişime yararı olduğu kadar artık uluslararası başarılara da imza atmakta ve ülkemizin görünürlüğünü de desteklemektedir.

Elinizdeki kitap kapsam ve yöntem itibariyle vakıf yükseköğretim kurumlarımıza ilişkin bilgi veren ilk yayındır. Vakıf yükseköğretim kurumlarımızı akademik, mali ve idari açılarından değerlendirmektedir. Bundan sonra her yıl bu kitap o yılın bilgileri ile yenilenecek, güncellenecek ve sistemin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konacaktır. Şuna inanıyoruz; şeffaflık ve veri paylaşımı sistemin değerlendirilmesi ve iyileşmesi için YÖK denetlemelerinden daha fazla olumlu sonuçlar üretecek özelliktedir. Bununla birlikte bu
paylaşımın eksik kalan tarafı bulunmaktadır; yani aynı değerlendirmelerin devlet üniversiteler için de yapılması icap etmektedir. Umarım önümüzdeki sene devlet ve vakıf üniversitelerini iki ayrı raporda sunmayı başarırız. Yeni YÖK olarak, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımız ile hep birlikte bilim hayatında sürekli iyileşme ve kalite yolculuğumuzda ilerleme kaydedeceğimize inanıyoruz. Raporun hazırlanmasında emeği geçen başta Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Komisyon Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
YÖK Başkanı

Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018 Raporu

http://www.yok.gov.tr/yok-ten-vakif-yuksekogretim-kurumlari-2018-raporu

http://www.yok.gov.tr/web/guest/yayinlarimiz;jsessionid=E7D2CBC15C81451851A0BBECC479948C


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: