Posted by: bluesyemre | July 31, 2018

#AçıkDevlet Yaklaşımında Açık Devlet Verisi: Belge Yönetimi Kapsamında Bir Değerlendirme – #ŞahikaEroğlu

sahika

Teknolojik gelişmeler çerçevesinde şekillenen modern kamu yönetimlerinde devlet verilerinin paylaşımı ekonomik, sosyal ve politik anlamda bir değer taşımaktadır. Bu doğrultuda “Açık Devlet (Open Government)” kavramı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar ve bu uygulamaların temelini oluşturan açık devlet verileri günümüzde birçok ülkenin yatırımlarda bulunduğu bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda çalışmada, Türkiye’de açık devlet süreçlerinde rol alan kamu kurumlarının açık devlet verilerine yönelik koşullarının analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle Türkiye’de açık devlet uygulamalarından sorumlu kurumlar ve mevcut e-devlet portalına entegre olan bakanlıklar, literatürdeki benzer çalışma ve modellere dayanılarak geliştirilen bir değerlendirme aracı ile analiz edilmektedir. Çalışma sonucunda Türkiye’de açık devlet verilerinin yönetimine yönelik mevcut teknik altyapı koşulları betimlenmekte; karşılaşılan sorunlara ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilere yer verilmektedir.

http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/654


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: