Archive for July, 2018

Joseph Lorusso, 1966 (Impressionist Figurative painter)

Posted by: bluesyemre on July 25, 2018

CrueRock’s Rock’n’Roll images Musical Alphabet

Posted by: bluesyemre on July 25, 2018

Facing contemporary challenges in #librarianship

Posted by: bluesyemre on July 23, 2018

ChemRxiv (The Preprint Server for #Chemistry)

Posted by: bluesyemre on July 23, 2018

Peace Palace Library (The International Law Library)

Posted by: bluesyemre on July 23, 2018

Sermet Tolan (Ofset Yapımevi) Söyleşisi

Posted by: bluesyemre on July 23, 2018

#Müzik ve çocuklar güzelleştiriverirler dünyayı…

Posted by: bluesyemre on July 23, 2018

Gençlik ve #Şiddet – Adem Solak

Posted by: bluesyemre on July 23, 2018

TR Dizin Yeni Arayüzü

Posted by: bluesyemre on July 20, 2018

TÜMA Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2018

Posted by: bluesyemre on July 20, 2018