Posted by: bluesyemre | August 17, 2018

Nota Arşivleri (Klasik Türk müziği, halk müziği ve pop müzik kategorilerinde Türkiye’nin en kapsamlı #Nota Arşivleri)

nota

Türk Müziği arşivleme çalışmalarıyla  ilgili, zaman içinde yapılmış önemli çalışmaların bir bileşiminden oluşmaktadır. Şâirler, Bestekârlar, Ses sanatçıları, Saz sanatçıları, Ozanlar, Derleyenler, Notistler, Arşivciler ve bu kültürel birikimi Bilgisayar ortamına taşıyanlar, kısaca müziğimize gönül veren herkes bu sitenin oluşumunda pay sahibidir.

Mayıs 2009’da yayın hayâtına başlayan Site’nin oluşumunda, bendenizin payı ise, her biri ayrı yerlerde olan bu değerli çalışmaları biraraya getirmek ve aynı noktadan sizlerin hizmetine sunmak olmuştur. Katkılarını esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ederim.      Remzi Oktar TRT Ank. Radyosu TSM Ses San.

TRT kaynakları esas alınarak  hazırladığımız  Sitemizde, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Saz Eserleri, Oyun Havaları, Çocuk Şarkıları, Dârülelhan Külliyâtı, Klasik Dini Mûsikî, İlâhiler, Âyin-i Şerifler, Popüler Müzik gibi “Tür” başlıkları altında 50.000 sayfa notadan üretilimiş 30.000 civarında PDF NOTA ve 3.800 Müzikal icra bulunmaktadır. Türk Müziği Nota Arşivleri tahminen %95 oranında tamamlanmış olup, ehil eller de yeniden yazılan notalarla güncellemeler devam etmektedir.

Arşivin sunduğu notalar ücretsizdir. Ticari olmayan amaçlarla kullanımı serbesttir. Yani arşivdeki Notaları yazıcı vasıtasıyla çoğaltıp kullanabilir. Ancak onları satamazsınız. Arşivdeki Dökümanların dijital kopyalarını diğer internet sitelerinde, aynı ya da değiştirilmiş formatlarda Notaarsivleri.com’u kaynak göstermek kaydıyla yayınlayabilirsiniz. Eserlerin kullanımı hususundaki özgürlük, sahne performansları için geçerli değildir. Yasalara göre bestecinin ölümünden 70 yıl sonrasına kadar müziğin telif hakkı eser sahibinde kalmaktadır.

http://www.notaarsivleri.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: