Posted by: bluesyemre | September 14, 2018

#TKD Genel Başkanı #AliFuatKartal istihdam sorununa dair açıklama yaptı

AFK1

TKD Genel Başkanı Ali Fuat KARTAL istihdam sorununa dair açıklama yaptı. Açıklaması aşağıdaki gibidir:

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden genç meslektaşlarımız haklı olarak, kadro taleplerini dile getiriyorlar.

Zira çalışma hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. ve 24. Maddelerinde düzenlemiştir. Söz konusu maddelerde özetle; “Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına… hakkı vardır” derken, TC Anayasasının 49. Maddesi ise; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” demektedir.

Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz nedeniyle, herhalde hiç kimse işsizliği önlemek için elverişli bir ortam olduğunu söyleyemez. Bu gerçeklikten hareketle genç arkadaşlarımızın, peki bu durumun sorumlusu ben miyim? Sorusuna ne denebilir ki?

Elbette siz değilsiniz. Benim diyeceğim; ama gerçekten ben değilim. Keşke ben olsaydım. İnanın gereğini yapardım. Yukarıda yazdım. Anayasamız devlet diyor. Peki devlet kim? Her ile bir üniversite açtık diye övünenler mi? Hiçbir veriye dayanmadan kafalarına göre bölümler açan rektörler mi? Yoksa hiçbir bilimsel veri kullanmadan bölümlerin kontenjanını artıran YÖK mü?

Değerli meslektaşlarım bu tür sorunları konuşmak için Kültür ve Turizm Bakanından randevu talep ettim. Özel Kalem Eylül ayı programının dolu olduğunu söyledi.

Bugün Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı ile görüştüm. 2018 yılı için kadro sayısının belli olduğunu, bunun dışına çıkılamayacağı, bunun dışında sözleşmeli personel alımının da ekonomik nedenlerle mümkün olmadığını olsa bile yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanının vize vermesi gerektiğini belirtti. Bu konuda Cumhurbaşkanlığının 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne bakabilirsiniz.

Zaten dün de Sayın Cumhurbaşkanımız TESK Genel Kurulunda personel alımında da tasarruflu olunacağını söyledi.

Ülke olarak biran önce bu olumsuz durumdan kurtulmamız dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

http://www.bbyhaber.com/bby/2018/09/14/tkd-baskani-ali-fuat-kartal-istihdam-sorununa-dair-aciklama-yapti


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: