Posted by: bluesyemre | October 3, 2018

Gazete Duvar Kitap Dergisi (Ücretsiz Haftalık Online Dergi)

kapakgdozel

10 Nisan 2018’den itibaren her hafta Duvar Kitap ile karşınızda olacağız. Esasen Duvar Kitap perşembe günleri çok sayıda yeni yazıyla güncelleniyorsa da Gazete Duvar’ın yayına başladığı ilk günden itibaren neredeyse her gün yeni bir içeriğin girdiği bir mecra. Fakat internet, sunduğu imkanlar kadar kendi sorunlarını da üretiyor. Örneğin Kitap kategorisindeki yazılar, üstünden bir süre geçtikten sonra kolay ulaşılmaz hale geliyor. İnternet kitap yayıncılığı konusunda çok başarılı işler çıkaran bir çok mecra bu sıkıntıyı yaşıyor. Biz de bir e-derginin bu sorunu aşmakta yardımcı olacağını düşündük. Öncelikli amacımız, hafta içi siteye giren yazıları bir arada sunarak kolay ulaşılır bir elektronik arşiv imkanı oluşturmak. Zaman içinde Duvar Kitap zenginleşerek başlı başına bir yayın haline gelecek. Ayrıca kitap ile başladığımız e-dergicilik işini diğer alanlara yaymayı da amaçlıyoruz. İlk sayıda Emek Erez, Murat Sevinç, Anıl Mert Özsoy, Soner Sert ve A. Nevin Yıldız, Hatice Kapusuz, Hacı Bişkin, Nida Dinçtürk, Gökhan Yavuz Demir, Adem Erkoçak, Karin Karakaşlı gibi imzalar yer alıyor. Biz bu sayfaları hazırlarken Türkçe’nin en önemli şairlerinden Ülkü Tamer’in vefat haberini aldık. Usta şair, şiir geleneğimize yaptığı katkılarla, çeviri edebiyatta açtığı yeni ufuklarla her daim hafızalarımızda ‘çok canı sıkılan’ bir şair olarak yer edecek. İlk sayımızı ‘Bu toprakta kalır adın’ diyerek Ülkü Tamer’e ithaf ediyoruz.

https://www.gazeteduvar.com.tr/dergi/2018/04/10/duvar-kitap-dergi-sayi-1/

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: