Posted by: bluesyemre | October 30, 2018

#Ankara Fotoğraf, Kartpostal ve Gravür Koleksiyonu – Ankara Photograph, Postcard and Engraving Collection

ankara koc

Ankara Fotoğraf, Kartpostal ve Gravür Koleksiyonu
Koleksiyon, Ankara’nın ilk çağlardan itibaren tarihsel sürecine ışık tutan gravürleri, siyah-beyaz ve renkli fotoğrafları, kartpostalları, fotokartları içermektedir. Koleksiyonda yer alan gravürler kentin 1900’ler öncesine ait ilk görsel tasvirleridir. Kente dair ilk fotoğraflar ve kartpostallar 1800’lü yılların sonlarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu fotoğraflar Ankara’nın Cumhuriyet öncesi dönemini belgeleyen önemli görsel kaynaklardır. Koleksiyonun ağırlıklı bölümünü; Cumhuriyet’in ilanı ve Ankara’nın başkent oluşu ile gelişen ve şehircilik açısından hızla dönüşen erken Cumhuriyet döneminin kurumsal yapıları, anıtları, park ve bahçeleri, çevre düzenlemeleri, planlamaları cadde ve sokakları ile önemli simaları ile toplumun çeşitli katmanlarından öğrenciler, eğitimciler, halk, meslek grupları, devlet adamları, bürokratların fotoğraf ve kartpostalları oluşturmaktadır.

Ankara Photograph, Postcard and Engraving Collection 
The collection contains engravings, colored and black and white photographs, postcards and photographic postcards that shine light on Ankara’s history from ancient times onwards. The engravings in the collection represent the first visual portrayals of the city, before the 1900s. The first photographs and postcards of the city begin appearing at the end of the 1800s. These photographs are important visual sources documenting the pre-republican era in Ankara. The greater part of the collection is formed of photographs and postcards showing the institutional structures, monuments, parks and gardens, land use and plans, streets and roads, as well as important faces and various segments of society including students, teachers, the people, professional groups, statesmen and bureaucrats.

http://cdm21054.contentdm.oclc.org/cdm/landingpage/collection/FKA


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: