Posted by: bluesyemre | November 11, 2018

Mimarlar ve Kitapları – #CengizBektaş (Studio-X Istanbul)

Meraklısına Tasarım Tarihimiz: Kütüphane Buluşmaları – 1 MİMARLAR VE KİTAPLARI Mimarlığın ve mimarların kitapla kurdukları ilişki “Kütüphane Buluşmaları” dizisinin ilk oturumunun ana konusunu oluşturuyor. Bu oturumun ilk bölümünde Selda Bancı, sunumunu ODTÜ mimarlık tarihi programında tamamladığı doktora çalışmasından hareketle, Türkiye’de serbest meslek pratiği ile uğraşan mimarların 1950-1980 yılları arasında hazırladıkları kitaplar üzerine bir sunum yaptı. Oturumun ikinci bölümünde, SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin yürütücüsü Melis Cankara, Haziran 2016’dan bu yana sürdürdükleri ve Aralık 2017’de erişime açmayı hedefledikleri “Cengiz Bektaş Arşivi” çalışmalarını, süreci ve yazılı kaynakların bu sürece olan katkısını ele aldı. Oturumun son bölümünde ise Selda Bancı; mimar, ozan ve yazar Cengiz Bektaş ile bir araya gelerek Bektaş’ın deneyimleri ve gözlemleri üzerinden, mimarın yayın yoluyla mimarlığını (yeniden) üretme ve kavramsallaştırma girişimleri; mimari ürünlerini sergileme ve mimari üretimlerini yapılandırma yöntemleri tartışmanın konusu oldu. Üretimini, Türkiye’deki mimarlık kültürünün gelişmesi ve Anadolu kültürünün tanınması için sadece mimarlığıyla değil, yazıları, kitapları ve diğer mecralardaki icraatları aracılığıyla da bir ömür boyu sürdüren Bektaş’ın bu kapsamdaki çalışmaları da toplantıda ele alındı.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: