Posted by: bluesyemre | December 26, 2018

#BilimAkademisi AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER Raporu 2017-2018

bilim akademisi

Bilim Akademisi’nin bu yıl dördüncü kez yayınladığı “Akademik Özgürlükler Raporu”nun hazırlanmasındaki amaç, Türkiye’de üniversite ve araştırma kurumlarındaki gelişmelere, özellikle bilim özgürlüğü ve yüksek öğretim kurumlarının özerkliği ilkeleri ile örtüşmeyen uygulamalara dikkat çekmek ve bunlara ilişkin toplumsal bir hafıza oluşturmaktır. Ne yazık ki 2017-2018 yılı raporu da nice olumsuzluklara işaret edilmesi gereken bir rapor olmuştur. Bu konuda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanmış olan 2018 Türkiye Raporu’ndan alıntılar yapmak var olan durumu tespit etmek açısından önemlidir.

Bilim Akademisi AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLER Raporu 2017-2018

https://www.ab.gov.tr/siteimages/pub/komisyon_ulke_raporlari/2018_genisleme_strateji_belgesi_turkiyeye_iliskin_bolumler_tr.pdf


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: