Posted by: bluesyemre | December 28, 2018

#Bilgi Yönetimi Dergisi (Information Management)

BY_Dergi_kapak

Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM)’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Bilgi Yönetimi Dergisi’nde yayımlanacak olan makaleler ve yazılar Editör Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Editör Kurulu tarafından editöryal süreçten geçen makaleler, Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde ve yazılarda yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. yazar/ları sorumludur. Makale, yazı vb. için herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir.

Journal of Information Management is the publication part of Information Management System Certification Center (BİL-BEM) of Ankara University. This journal is published twice a year and electronically scientific journal. This journal adopts an open access approach. The articles and writings to be published in the Information Management Journal are evaluated by the Editorial Board and the Referee Board. Articles published by the editorial board in the editorial process are evaluated scientifically by the Referee Board by double blinding. Writers responsible for their articles’s ideas.There is no charge for articles.

Cilt 1 – Sayı 2 – Ara 2018
 1. Editörden… 
  Sayfalar 1 – 2
   Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 2. Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme 
  Sayfalar 90 – 99
   Haydar YALÇIN
 3. Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama 
  Sayfalar 100 – 118
   Nuriye ÖZAN, Emine Pınar GEVHEROĞLU, Özlem GÖKKURT DEMİRTEL
 4. Ulusal Bilgi/Veri Politikalarının Yeni Rota Sorunu: Tekinsiz Vadi’ de Yol Almak 
  Sayfalar 119 – 133
   Mehmet Torunlar
 5. A Comparative Study of Electronic Information Literacy Levels of Researchers: Instances From The Universities of Kastamonu and Çankırı Karatekin in Turkey 
  Sayfalar 134 – 148
   Elsa Bitri, Mehmet Ali Akkaya
 6. Sağlık Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Toplumsal Bellek/Gelecek Açısından Değerlendirilmesi 
  Sayfalar 149 – 155
   Fahrettin Özdemirci
 7. Arşiv Kültürü Oluşturmak 
  Sayfalar 156 – 165
   Mehmet Torunlar
 8. Tanıtım-Değerlendirme 
  Sayfalar 166 – 169
   BY Dergisi BİL-BEM
 9. Haberler 
  Sayfalar 170 – 172
   Burcu Yılmaz, BY Dergisi BİL-BEM

http://dergipark.gov.tr/by


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: