Posted by: bluesyemre | January 31, 2019

2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem”, 16-19 Ekim 2019, Marmara Üniversitesi

icls

Bu yıl, “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem” temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, 16-19 Ekim 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü işbirliğinde Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde  yapılacaktır.

“Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem” temasının ele alınacağı sempozyumun konu başlıkları şu şekildedir:

  • Okul öncesi dönem çocuklar, ebeveynler, bakıcılar ve çocuklarla çalışan diğer yetişkinler için materyal sağlamak
  • Okul öncesi dönem çocukları için kütüphanede yapılacak yaratıcı etkinlikler ve drama faaliyetleri
  • Okul öncesi dönem çocuğun kitap ve kütüphane ile ilişkisi
  • Okul öncesi dönem çocuğu olan ailelerin kütüphanedeki etkinliklere katılımının sağlanması
  • Çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönem çocuklarına ayrılan alanın fiziksel özellikleri
  • Okul öncesi dönem çocuklar için seçilecek  yayınların özellikleri
  • Okul öncesi dönem çocuğun gelişim sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma
  • Okul öncesi dönem çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma

http://www.cocukkutuphaneleri.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: