Posted by: bluesyemre | February 4, 2019

Türk Sinema Araştırmaları #TürkSineması Arşiv Veritabanı

t sineması

Türk Sineması Araştırmaları (TSA) Hakkında

Bilim ve Sanat Vakfı – Türk Sineması Araştırmaları (TSA) birimi tarafından yayınlanan TSA.org.tr, ön tarafta Türk sinemasına dair hafızanın yansıtıldığı ve yorumlandığı, güncelin nabzının tutulduğu, belirli ilkeler doğrultusunda sinema yayıncılığının yapıldığı; arka planda ise Türk sineması ile ilgili film, kişi, kitap, dergi, makale, söyleşi ve tez kategorilerinde sistematik künyelerin bulunduğu, yazılı, görsel ve işitsel belgelere dair arşiv veritabanı çalışmalarının yürütüldüğü bir Türk sineması internet platformudur.

1 Eylül 2013 itibarıyla hazırlıkları başlayan Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından, İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile bir proje olarak hayata geçirilen TSA çalışmaları kapsamında hazırlanan TSA web sitesi ve arşiv veritabanı 1 Haziran 2014’ten bu yana http://www.tsa.org.tr üzerinden yayınlanmaktadır. TSA Arşiv Veritabanının Geliştirilmesi ve İngilizce Versiyonun Hayata Geçirilmesi başlıklı ikinci aşama Mart 2015-Kasım 2015 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla yürütülmüştür. Aynı kapsamda arşiv veritabanının İngilizce dil seçeneğinin yayına alınması ile ilgili çalışmalar 31 Haziran 2015’ten bu yana Tanıtma Fonu katkılarıyla sürdürüldü.

TSA arşiv veritabanından Türk sineması çatısı altında üretilmiş filmlerin, bu filmlere emek vermiş kişilerin, bu coğrafyadaki sinemayı konu edinen kitapların, süreli yayınların ve tezlerin bilgilerine, ayrıca bu içeriklerin bir kısmının dijital nüshalarına erişmek mümkündür. Buna paralel olarak TSA çalışmaları kapsamında temin edilen tüm materyaller BİSAV Kütüphanesi bünyesindeki TSA Kitaplığı’nda ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. TSA, Türk sineması hakkında yapılacak araştırmalar için bilimsel, güvenilir, kapsamlı ve tasnifli bir başvuru kaynağı mahiyetindedir.

BİSAV ve Sinema

1986 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana bilim, kültür ve sanat alanlarındaki faaliyetleri, binlerce seminer ve yuvarlak masa toplantısı, onlarca sempozyum, panel ve sergi, hatırı sayılır sayıdaki yayınları ile BİSAV, Türkiye’nin kültür ve bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamış, akademik ve kültürel gündemini belirleyici bir rol oynamaya devam etmiştir. Disiplinlerarası çalışmaların gerekliliğinin önemine inanan ve yapılanma ve faaliyetlerini bu istikamette yürüten BİSAV’ın bu çerçevede belirlediği yoğunlaşma alanlarından birisini de sanat oluşturmuş ve bu doğrultuda 2003 yılında Sanat Araştırmaları Merkezi’ni (SAM) bünyesine katmış, eş zamanlı olarak sinema araştırmalarını da başlatmıştır. Sinemaya dair teorik ve pratik çalışmalar yürüten BİSAV SAM gerçekleştirdiği seminerler, paneller, yayınlar, film okumaları, (yönetmenlerle) sinema sohbetleri, atölye çalışmaları, ulusal ve uluslararası festivallerde ödül alan senaryo ve kısa film, belgesel projeleri ile dolu pek çok çalışmayı geride bırakmış, yıllar içerisinde edindiği tecrübeyle TSA projesini hayata geçirmiştir.

http://www.tsa.org.tr/tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: