Posted by: bluesyemre | February 25, 2019

ÜNAK2019 Sempozyumu “Kütüphanelerimizin Geleceği: İş Birliği” 3 – 4 Ekim 2019, TED Üniversitesi, Ankara @UNAKsocial

ünak19

ÜNAK2019 Sempozyumu “Kütüphanelerimizin Geleceği: İş Birliği” ana teması ile 3 – 4 Ekim 2019 tarihlerinde TED Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

ÜNAK2019 Sempozyumunda, “Kütüphanelerimizin Geleceği: İş Birliği temasıyla iş birliği konusunda farkındalık yaratmak ve konunun tüm paydaşların ortak katılımı ile tartışılması hedeflenmiştir. Bu amaçla sürdürülebilir iş birliği ve kaliteli hizmet çözümlerini üretmek üzere akademisyenlerimizi, meslektaşlarımızı ve tüm paydaşlarımızı katkı sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyumda dengeli bir program çerçevesinde kütüphanelerimizdeki uygulamaları aktaracak meslektaşlarımızın sunumlarına, konuları akademik yaklaşımla ele alacak olan akademisyenlerimizin bildirilerine ve konu ile ilgili sektör firmalarının sunumlarına yer verilecektir.

ÜNAK olarak bu yıl geleceğin meslektaşlarımızı da UNAK2019 Sempozyumuna bekliyoruz.

 Bu amaçla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin katılacağı bir Poster Yarışması düzenlenmiştir.

Başvurular arasından seçilen posterler sempozyum süresince toplantı alanında sergilenecek ve sempozyuma katılanlar tarafından oylanarak ilk üç poster Sempozyum web sitesi üzerinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılanlara ayrıca katılım belgesi verilecektir.

Poster Yarışması ile ilgili detaylar Sempozyum web sitesinde verilmiştir.

“ÜNAK2019 Sempozyumuna gönderilen ve bildiri şablonuna uygun olan *tüm bildiri ve sunumlar e-kitap olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır.

ÜNAK2019 Sempozyum web sitesi :

http://unak2019.unak.org.tr

  1. Duyuru 25 Şubat 2019
  2. Duyuru 25 Mart 2019
  3. Duyuru 29 Nisan 2019

Bildiri ve sunum özetleri ve Poster gönderilmesi: 1 Temmuz 2019

Bildiri ve sunum özetleri ve Poster kabulü: 12 Ağustos 2019

Bildiri ve sunumların tam metinlerinin gönderilmesi: 9 Eylül 2019

Sempozyum: 3 – 4 Ekim 2019

https://unak2019.unak.org.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: