Posted by: bluesyemre | March 19, 2019

#KültürelMiras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü #YaşarTonta (Video kaydı)

tonta

Kütüphane, arşiv ve müze gibi bellek kurumlarının genellikle geçmişle ilgili olduğu düşünülür. Oysa kültürel mirasın yönetiminde ve kültürel miras ürünlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok önemli rol oynayan bu kurumlar gelecekle ilgilidir. Dijital çağda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte kültürel miras ürünleri giderek çeşitlenmekte, dijitalleşmekte ve “yakınsamakta”dır. Bellek kurumlarının bu meydan okumaya karşı hazırlıklı olma, bu süreci iyi yönetme, dijital kültürel mirasın geleceğini güvence altına alma sorumlulukları vardır. Bu sunuşta kullanıcıların kültürel miras ürünlerine erişmelerini sağlayan bellek kurumlarının dijital geleceği biçimlendirmede karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve bu sorunların çözümü için geliştirilen stratejiler gözden geçirilmektedir.

https://digitalssm.org/digital/collection/p21044coll2/id/3/rec/2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: