Posted by: bluesyemre | April 9, 2019

#Kütüphane, #Arşiv ve #Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (#KAM’18) Raporu

kam18

2014 yılından bu yana kütüphane, arşiv ve müzelerde verilen hizmetlere ilişkin hususları değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla özel sektör tarafından düzenlenmekte olan Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri (KAM) Çalıştayı, 2018 yılında Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilmiştir.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM’18), “Ulusal Bilgi Politikası” ana temasıyla; ulusal bilgi envanteri, mevzuat/standartlar ve bütçeleme, iş birliği ve koordinasyon, bilgi ve teknoloji, yerel yönetimler ve bilgi merkezleri hususlarını tartışmak üzere, konu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları uzmanlarının ve akademisyenlerin katılımı ile 29 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında, Antalya Belek’te düzenlenmiştir.

350’den fazla kişinin katıldığı programda, 24 panelist ve 75 müzakereci yer almıştır. KAM’18 Kongresi ve Fuarı kapsamında; “Ulusal Politikalar ve Bilgi”, “Kurumsal Bilgi Politikası, Mevzuatı, Altyapısı ve Envanteri”, “Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon”, “Ulusal Bilgi Politikası Ekseninde Bilim ve Teknoloji”, “Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri” konularında 5 oturum düzenlenmiştir. Bununla birlikte “Bilginin Düzenlemesi, Erişimi ve Paylaşımı”, “Bilgi Politikalarında Kültürel Miras”, “Bilginin Korunması ve Restorasyon” ile “Politikalar, Uygulamalar, Destekler, Standartlar ve Mevzuat” konularında dört odak grup toplantısı gerçekleştirilmiş olup odak grup toplantıları doğrultusunda hazırlanan KAM’18 Kongresi ve Fuarı Raporu’na aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM’18) Raporu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: