Posted by: bluesyemre | April 18, 2019

#AçıkKültür, Paylaşılabilir İçerik ve Standartlar #İlkayHolt

holt

Müze, arşiv ve kütüphaneler gibi kültür ve sanat kurumlarını yapısal bir dönüşüme hazırlayan dijital açılım, koleksiyonların, arşivlerin raflara, kapalı ortamlara veya sistemlere sıkışıp kalmadığı, herkes tarafından erişilebilir olduğu bir yapının temellerini atıyor. Açık kültür olarak adlandırılan bu yapı, tüm kültür ve sanat kurumlarının işleyişini değiştirirken, onların temel unsurlarının söz konusu süreçten nasıl etkileneceği üzerine soruları da beraberinde getiriyor. Kültürel alanı düzenleyen evrensel ilke ve standartlar, açık kültür ortamında kurumların hizmet anlayışlarına ve altyapılarına yansıtılabiliyor mu? Koleksiyon ve arşivlerin potansiyelleri, dijitalleşme sürecinde ne kadar korunabiliyor? Erişime açık koleksiyon ve arşivlerin kullanıcılar arasında paylaşımı noktasında nasıl bir yapı öngörülmeli? İlkay Holt, digitalSSM’de gerçekleştirdiği konuşmasında bu sorulara yanıt ararken, yaratıcılığı ve inovasyonu besleyen yeniden kullanılabilir dijital koleksiyonlar için açık lisansları ve teknik altyapı gereksinimlerini irdeliyor.

https://digitalssm.org/digital/collection/p21044coll2/id/4/rec/3


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: