Posted by: bluesyemre | April 18, 2019

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi (Özet Rapor)

ozet-kapak1

Önümüzdeki 20 yılda dünya ekonomilerini köklü dönüşümler beklemektedir. Türkiye’nin arzu edilen refah seviyesine ulaşabilmesi için hem mevcut yapısal sorunlarını çözmesi hem de küresel gelişmelerde ön alıcı politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Geleceğin müreffeh ve erdemli toplumuna erişebilmek için Türkiye’nin sosyal adalete dayalı, sürdürülebilir ve uzun dönemli hızlı ekonomik büyümeye ihtiyacı vardır. Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi: Sorunlar, Eğilimler ve Çözüm Önerileri raporu, gelecekteki müreffeh ve erdemli toplumun alt yapısını oluşturabilmek için bütüncül bir vizyon sunmaktadır. Raporda Türkiye ekonomisinin mevcut durumu veriler ışığında detaylı bir şekilde analiz edilmiş; avantaj ve dezavantajlarından hareketle geleceğe hazırlanılmasında hangi alanlara odaklanılması, hangi bakış açısıyla ne tür politikalara öncelik verilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

Raporda öncelikle üç küresel eğilim, bunların ulusal ekonomiler ve Türkiye için potansiyel sonuçlarına değinilmiştir. Ardından sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve uzun dönemli ekonomik büyüme bağlamında, demografik dinamikler ve işgücü, İslami finans, uluslararası ticaret ve stratejik olduğu düşünülen sektörler ele alınmaktadır. Raporda, kısa dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara odaklanmak yerine, uzun dönemi belirleyen yapısal özelliklere odaklanılmaktadır. Türkiye’nin kısa dönemde karşı karşıya kaldığı sorunların birçoğu uzun dönemli politikaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle raporun en önemli vurgusu uzun vadeli politikalara olan ihtiyaçtır.

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi

https://ilke.org.tr/gelecegin-turkiyesinde-ekonomi-ozet-rapor


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: