Posted by: bluesyemre | May 20, 2019

Postmodern #Pazarlama (Editör: Doç. Dr. Gürdal Ülger)

0001815691001-1

Doç. Dr. Gürdal Ülger, elinizdeki editörlü kitap çalışmasında ekonomiden edebiyata,  sanata kadar her alanda etkilerinin hissedildiği postmodernizm’in, pazarlamaya yansımalarını bölüm yazarlarıyla birlikte inceliyor.

Postmodern anlayış, kimilerine göre modernizmin devamıdır, kimilerine göre ise bir başkaldırıdır.  Kimileri için ise postmodernizm, kapitalizmin kendi içinde yaşadığı bir değişimdir. Çoklu okumaya olanak tanıyan, belki de zemin hazırlayan postmodern yaklaşım tüketime odaklanan yönüyle de, bu söyleme destek verir.

Talebin arzı belirlediği ekonomik düzenin, arzın talebi belirlediği düzene doğru evrilişi, pazarlamaya dikkat çekerken, postmodern kültür içerisinde yaşayan yeni tüketiciyi anlamayı ve anlamlandırmayı da gerektiriyor.

Postmodern tüketici, sınırları keskin olmayan kimliği, karşıtları bir arada taşıyabilen özelliği ve sunulan yeni yaşam tarzlarını deneyimleme arzusuyla pazarlamacılar açısından yelpazesi oldukça geniş bir tüketici profili anlamına gelirken, aynı zamanda kırılgan, kolaylıkla vazgeçebilen tüketiciye de dikkat çekiyor. Postmodern tüketici kendisini merkezde görmek istiyor, ama onun çözümü de zor değil! Çünkü; postmodernizmin önemli bir bileşeni olarak hipergerçeklik, yeni anlamlandırmalara ve sanal mutluluklara yabancı değil!

Postmodern Pazarlama başlıklı çalışma,  postmodernite penceresinden pazarlamayı inceliyor.

Elinizdeki kitapta postmodernizmin kavramsal çerçevesinin yanı sıra postmodern yaklaşım, pazarlama, tüketim, tüketici yapısı ve teknolojiyle etkileşimi boyutları ile çeşitli makaleler bağlamında ele alınıyor, örnekler analiz ediliyor.  Postmodernizmin tartışmalı yapısına ayna tutuluyor!

Sevgili meslektaşım, öğrencim Doç Dr. Gürdal Ülger’in ikinci kitabına da önsöz yazıyor olmak,  benim için bir mutluluk nedeni… Sevgili Gürdal’ı bu çalışması için de kutluyor, kendisine ve yazarlara teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu

İçindekiler

Önsöz – Prof.Dr. Filiz Balta Peltekoğlu

Kavramsal Çerçevede Modernizmden Postmodernizme Bakış – Doç. Dr. Gürdal Ülger

Postmodernizm ve Halkla İlişkiler – Dr. Emel Tozlu Öztay

Masal, Masal İçinde: “Influencer Marketing”e  Eleştirel Bir Bakış – Dr. Meltem Çiçek

İçerik Üreten Postmodern Tüketici: Tüketicinin Ürettiği Reklamlar – Dr. Ezgi Eyüboğlu

Postmodern Tüketim Pratiklerinde Influencer Pazarlama Girişimleri – Dr.Dilge Kodak

Reklam Grafiğinde Postmodern İzler – Dr. Ayşe Nil Aksoy Kireçci

Küresel Markaların Yerel Yansımaları – Dr.Emel Demir Askeroğlu

Pazarlamanın Lokomotifi: Postmodernizm – Derya Nil Budak

Nostaljinin İdeolojisi – Cansu Kösem

Bir Postmodern Pazarlama Örneği: Evimizin Her Şeyi “IKEA”- Nur Gözde Tayfur

Postmodern Pazarda Yeni Bir Trend: Microtransaction – Ekin Beran Eğüz

http://www.papatya.gen.tr/postmodern_Pazarlama.htm

https://www.idefix.com/Kitap/Postmodern-Pazarlama/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Satis-Pazarlama-Halkla-Iliskiler/urunno=0001815691001


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: