Posted by: bluesyemre | June 18, 2019

Selçuk Artut ile Filika Tasarım’da yapılan röportaj

Selçuk Artut ile Filika Tasarım’da yaptığımız röportajda hem kitabı Teknoloji-İnsan Birlikteliği, hem de teknoloji felsefesi, transhumanizm gibi konular üzerine konuştuk. Kendisine şu soruları yönelttik:

0:20
Matematik, iletişim ve sanat konularında bir eğitim hayatınız var. Çalışmalarınız da bu üç kaynaktan besleniyor. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz, bunlardan hangisi sizde daha ağırlıklı bir etki bıraktı?

2:48
Kitabınızın ismi Teknoloji İnsan Birlikteliği, olumlu bir başlık gibi gelse de, kitabınızın genel havası Martin Heidegger’in olumsuz bakış̧ açısına daha çok vurgu yapıyor. Bu konuda yazmaya nasıl karar verdiniz ve bu birlikteliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Heidegger’in bu konudaki görüşlerini nasıl özetlersiniz?

7:55
Kitabınızda, teknolojinin ilerleyişinin altında yatan motivasyonu “iyileştirme” olarak tanımlıyorsunuz Ancak hemen ardından da bunun bir adaptasyon hissi de oluşturduğunuzu ekliyorsunuz. Transhumanizm argümanlarıyla bakıldığında iyileştirmeden ziyade adaptasyon bir mecburiyet gibi gözüküyor. Adapte olmayan insan eksik olarak görülüyor, ya da hissettiriliyor. Haysiyet ve özgürlük açısından bakıldığında bunun ilerleyen dönemlerde özgürlüğü kısıtlayıcı bir sonucu olacağını görüyor musunuz?

10:44
Maddi olarak yansımalarını, yasadığımız dünyada görebilsek de “teknoloji” adeta elle tutamadığımız, tam adını koyamadığımız, dünyamızı ve dolayısıyla yaşamlarımızı dönüştüren içkin bir “ruh” gibi, bu ruhun önde gelen karakteristikleri sizce nelerdir?

12:45
Teknolojiye yön veren bazı insanlar ileriye doğru giden yolun bir sonunun olduğunu, bütün üstel artan grafiklerin ve bu yükselişin bir son noktasının Singularity olduğunu ifade ediyor. Sizce böyle bir ulaşılacak nokta gerçekten var mı? Singularity akımı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

14:44
Mesela aşı konusunda günümüzde tartışmalar yaşanıyor. Çocuklara aşı yaptırmak istemeyen ebeveynler var. Ancak devlet bu konuda yaptırım uyguluyor. Tıpta 30 yıl önce doğru görülen bir çok konunun günümüzde yanlış görüldüğünü biliyoruz. Sizce gelecek on yıllarda benzer teknolojik unsurlar için de aynı tartışmayı ve devlet erkinin baskısını beraberinde getirecek mi?

20:45
Transhumanist tartışmaların gideceği yön çok belirsiz. Oscar Pistorius örneğinde olduğu gibi bir çok tartışma yaşanıyor. Bununla beraber buna benzer tartışmalar doping konusunda da yaşanıyordu. Ama başarı, mutluluk gibi özünde olumlu olan kavramlarla bunlar meşrulaştırılıyor. Örneğin daha iyi piyano çalmak için elini kesip altı parmaklı bir el takan bir insan olsa, bu konuda ne düşünürdünüz?

Diğer Her-An röportajları için:
http://her-an.org/category/roportajlar/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: