Posted by: bluesyemre | July 5, 2019

#Vakıf #Yükseköğretim Kurumları 2019

vakıf üni 2019

Yeni YÖK olarak pek çok iyileştirme yapıyor ve mevcut verilerimizi de tam bir şeffaflıkla paylaşıyoruz. Son beş yıldır bu bağlamda yaptığımız çalışmalar ile ilgili çeşitli örnekler
verebiliriz. “YÖK Akademi” projesi ile İnternet ortamında ülkemizdeki akademisyenlerimizi ve çalışma alanlarını paylaştık. Böylece herhangi bir konuda kitap, makale, bildiri gibi akademik yayınların yanı sıra o konuda yapılmış proje, sergi gibi faaliyetlere ve bu çalışmaları yapan akademisyenlere de herkesin ulaşması mümkün oldu. Ülkemizin akademideki potansiyelini sadece ilgili alandaki bilim insanları değil, tüm kurum ve kuruluşlara ve özel sektöre de açmış olduk.

Gerek Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretimine getirdiğimiz çeşitlilik, yani misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma gibi süreçler ve Üniversite-Sanayii işbirliğine yönelik düzenlemelerde gerekse kontenjan planlamalarında, oluşturduğumuz danışma kurulları
vasıtasıyla tüm paydaşlarımızın görüşlerinin alındığı süreçler yönetiyoruz. Bu süreçlerde şeffaflığa azami önem veriyoruz. Elimizdeki verilerin paylaşılmasının iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine ışık tutacağına inanıyoruz.

Vakıf yükseköğretim kurumları kitabımızın ilki 2018 yılında yayımlanmış idi. Daha önceki raporumuzda da belirttiğimiz üzere; “Vakıf yükseköğretim kurumları, ülkemizin yükselen değerleridir ve yükseköğretim sistemimizde önemli bir yer tutmaktadır. Zamanla anayasamıza ve yasalara aykırı “özel üniversite” kavramı ile ilişkilendirilmeye müsait bazı uygulamalar bulunsa da, vakıf yükseköğretim kurumlarının yükseköğretim sistemine olumlu katkıları ve önemi inkar edilemez. Vakıf üniversitelerimizin bilim hayatımızın gelişimine ve yükseköğretime erişime yararı olduğu kadar artık uluslararası başarılara da imza atmakta ve ülkemizin görünürlüğünü de desteklemektedir.”

Bu yıl ikincisini yayımladığımız bu kitapta vakıf yükseköğretim kurumlarımız, akademik, mali ve idari açılardan değerlendirilmektedir. Kitaptaki bilgiler yenilendi, güncellendi ve sistemin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konuldu. Şuna inanıyoruz; şeffaflık ve veri paylaşımı sistemin değerlendirilmesi ve iyileşmesi için YÖK denetimlerinden daha fazla olumlu sonuçlar üretecek özelliktedir. Nitekim son yıllarda yapılan denetim süreçlerindeki iyileştirmeler ve mevzuat değişikleri olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bu yüzden bu yıl ilk kez paylaştığımız bazı yeni akademik ve mali verileri de raporumuzda göreceksiniz. Tespit edilen bazı olumsuzluklar bulunsa da Ar-Ge’ye önem veren, öğrenci gelirleri dışında Ar-Ge bütçeleri için fon bulan, kütüphane zenginliğini sürekli artıran, reklamdan ziyade kalitesi ile marka oluşturmaya çalışan üniversitelerimizin varlığı da sistemin olumlu gelişmelerini göstermektedir.

YÖK olarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızın araştırma geliştirme faaliyetlerinin artması, ilgili programlarının kazanımlarının elde edilebileceği alt yapı ve laboratuvar ortamlarının sağlanması, kütüphane imkanlarının geliştirilmesi ve öğretim elemanları ve öğrencilerinin sosyo-kültürel faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarına da karşılık veren yapıya kavuşmasını istemekteyiz. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımız ülkemizin kalkınmasında muharrik güçtür. Daimi tekamül esaslı bir faaliyet içinde nihai varış noktası olmayan kalite yolculuğumuzda bu kurumlarımızın üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz. Raporun hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve Prof. Dr. M. Cahit Güran başta olmak üzere Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Komisyonu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire Başkanlığı olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
Yükseköğretim Kurulu Başkanı

Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2019/vakif-yuksekogretim-kurumlari-raporu-2019.aspx


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: