Posted by: bluesyemre | July 11, 2019

#TÜİK #Kütüphane İstatistikleri, 2018

TÜİK_Logo

Ülkemizde 2018 yılı itibariyle toplam 31 bin 451 kütüphane mevcuttur

Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milli kütüphane, 1 162 halk kütüphanesi, 598 üniversite kütüphanesi ve 29 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 31 bin 451 kütüphane mevcuttur. Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 23 bin 747, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 2 milyon 840 bin 504 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 912 bin 306 oldu.

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 1 milyon 463 bin 488 oldu

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre %3,8 artarak 1 milyon 463 bin 488 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise %7 artarak 197 bin 216 oldu.

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı %0,6 arttı

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %0,6 artarak, 633 bin 999 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise %10,3 azalarak 23 bin 747 oldu.

30595_img_1_408_11.07.2019-1746955543

Halk kütüphanelerinin sayısı %1,4 arttı

Halk kütüphanelerinin sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %1,4 artarak 1 162 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %0,1 azalarak 19 milyon 966 bin 573 oldu.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı %29,1 arttı

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %29,1 artarak 2 milyon 840 bin  504 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre %12,6 artarak 28 milyon 242 bin 986 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %2,5 azaldı.

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı %7,4 arttı

Üniversite kütüphanelerinin sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre %6 artarak 598 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %7,4 artarak 17 milyon 600 bin 15 oldu. Bu kütüphanelerde kayıtlı üye sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %2,6 artarak 3 milyon 912 bin 306 oldu.

Üniversite kütüphaneleri, yıllara göre kitap ve kayıtlı üye sayısı, 2014-2018

30595_img_2_408_11.07.2019-1745206466

Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı %12,4 arttı

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre %12,4 artarak 29 bin 690 oldu. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre %13,3 artarak 30 milyon 263 bin 384 oldu.

Yıllara göre kütüphanelerdeki kitap sayıları, 2014-2018

30595_img_3_408_11.07.2019153619535

Tablo-1: Kütüphane türüne göre kütüphane, kitap ve diğer materyal, yararlanan kişi ve kayıtlı üye sayısı
Tablo-2: Milli Kütüphane’de yazılışlarına ve dillerine göre kitap sayısı
Tablo-3: Üniversite kütüphanesi ve materyal sayısı
Tablo-4: Üniversite kütüphanelerinde yazılışlarına ve dillerine göre kitap sayısı
Tablo-5: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphaneleri ve materyal sayısı
Tablo-6: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre halk kütüphanesi, kitap, kullanıcı, kayıtlı üye ve ödünç verilen materyal sayısı
Tablo-7: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına ve konularına göre halk kütüphanelerindeki kitap sayısı
Tablo-8: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına ve dillerine göre halk kütüphanelerindeki yazma ve basma eser sayısı

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30595


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: