Posted by: bluesyemre | July 26, 2019

Akademik Kütüphane Hizmetlerinde Sürekli Gelişim Felsefesine Uygun Hizmet Anlayışı – #YasinŞeşen

şeşen

Sürekli gelişim ideali, insanoğlunun doğuştan sahip olduğu özelliklerinden birisidir. İnsanoğlu, hayatında değiştirme ihtiyacı hissettiği her alanı etkilemektedir. İnsanoğlunun faaliyetleri yüzyıllar içerisinde devam etmiş ve rol aldığı farklı meslek dallarını da etkilemiştir. Bu meslek dallarının içerisinde; ‘arşiv, kütüphane, bilgi merkezleri vb.’ farklı yapılar bulunmaktadır. Değişim faktörünün devreye girmesiyle gelişen, ilerleyen her sektör gibi ‘kütüphane’ sektörü de olumlu yönden etkilenmekte ve her geçen gün hizmetlerini geleceğe taşımaktadır. Akademik kütüphanelerde ‘sürekli gelişim felsefesi’ etkisini güçlü şekilde göstermektedir. Akademik kütüphanelerin temel var oluş nedeni, kullanıcısına ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamaktır. Kullanıcılarına sağladığı faydaların belirlenmesi ve verdiği hizmetlerin kalitesinin sürekli ölçülmesi gereken akademik kütüphanelerde, çeşitli hizmet kalitesi ölçümü anketleri ve standartlaşma çalışmaları da yapılmaktadır. Bu standartlaşma çalışmalarında ‘kalite el kitaplarından’ faydalanılır ve ‘kalite el kitaplarına uygun şekilde oluşturulan kütüphaneler’ süreç sonucunda ‘kalite belgeleri’ne’ sahip olurlar. Çalışmanın sonucu olarak, akademik kütüphanelerde uygulanan çeşitli toplam kalite yönetimi uygulamaları ve standart örnekleri incelenmiş; elde edilen veriler göz önüne alınarak ‘akademik kütüphanelerde sürekli gelişimin geleceği’ üzerinde durulmuş ve öneriler ortaya koyulmuştur.

Akademik Kütüphane Hizmetlerinde Sürekli Gelişim Felsefesine Uygun Hizmet Anlayışı


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: