Posted by: bluesyemre | July 29, 2019

7. Ulusal #AçıkBilim Konferansı ve #OpenAIRE Advance Projesi Çalıştayı, 19-20 Kasım 2019, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir

ab2019_ust_logo

7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Projesi Çalıştayı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sahipliğinde YÖK, TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 19-20 Kasım 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Sürdürülebilir Açık Bilim ve Açık Bilgide Eşitlik” teması ile düzenlenecek olan 7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Projesi Çalıştayı,etkinliğinin amacı açık erişim, açık bilim ve açık veri konularında farkındalık yaratmak ve Türkiye’de açık bilim politika, strateji, mevzuat, alt yapı ve hizmetlerinin Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu olmasına destek vermek; ülkemizde özellikle YÖK ve TÜBİTAK Başkanlıkları tarafından yapılan ve planlanan çalışmalar konusunda bilgi paylaşımında bulunmak, gelinen noktaları tüm paydaşlarla değerlendirmektir.

Avrupa Birliği (AB) dijital tek pazar stratejisi çerçevesinde bilimsel bilgilere ve araştırma verilerine kolayca erişmek, bu bilgileri saklamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu (European Open Science Cloud) ve OpenAIRE hizmetlerini geliştirdi. Bu konularda da detaylı bilgi ve gelişmeler toplantı sırasında paylaşılacaktır.

Tüm bu girişimler ile bilgi ve verilere herkesin eşit şekilde erişebilmesi, açık bilimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kamu ile sanayi sektörleri arasındaki bilimsel ve teknolojik ortaklıkların artırılması amaçlanıyor.

Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman ve saygın konuşmacıların yer alacağı konferansta aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır:

 • Açık bilime geçişte gerekli elementler
 • Açık bilim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapıları
 • Açık bilime doğru araştırma veri yönetimi ve açık veri
 • Yeni nesil akademik arşivler
 • OpenAIRE servis ve hizmetleri
 • Türkiye’de açık bilim
 • Avrupa Açık Bilim Bulutu (EOSC)
 • Açık erişim, açık veri, açık ders kaynakları
 • Açık inovasyon ve bilimsel iletişim
 • Alternatif yayıncılık modelleri
 • Araştırma ve araştırma sonuçlarını değerlendirmede yeni metrikler
 • Bilimsel olarak daha fazla görünür üniversiteler

Tüm bu girişimler ile bilgi ve verilere herkesin eşit şekilde erişebilmesi, açık bilimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kamu ile sanayi sektörleri arasındaki bilimsel ve teknolojik ortaklıkların artırılması amaçlanıyor.

Tüm üniversite rektörleri, akademisyenler, araştırmacılar, yayıncılar, kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerini AB2019 Konferansına katılmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Yusuf Baran
Rektör
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

http://ab2019.acikbilim.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: