Posted by: bluesyemre | August 6, 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985)

agac

İnsanlıkla yaşıt bir bilim dalı olan biyografi, toplumların sosyal ve kültürel gelişmişliğinin de önemli göstergelerinden biridir. Bu anlamda dünyanın en zengin biyografi geleneği, İslam medeniyetine ve dolayısıyla onun önemli bir parçası olan Türk toplumuna aittir. Özellikle Osmanlı Dönemi, başta şair biyografileri olmak üzere, bilginler, devlet adamları, hattatlar ve musikişinaslardan çiçek yetiştiricilerine kadar her konuda, pek az topluma nasip olacak zenginlikte bir biyografi geleneğine sahiptir. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II 20. Yüzyıldan günümüze 1860-1985 gelinceye kadar Türk edebiyatına ait şair ve yazarların biyografilerini modern biyografi anlayışına göre ele alan bir çalışmadır.

Genel Ağ ortamında bütün dünyanın hizmetine sunulan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, belirli aralıklarla yeni araştırmalar ışığında güncellenecektir.

http://teis.yesevi.edu.tr/


Responses

 1. Türk Edebiyatı üzerine yapılan bir çalışma; Ama arama sonucunda ortaya çıkan görüntü bulunan kayıtların ikinci sayfasına gitmemi engelledi. Listede Türk Dili katledilmiş durumda. Aynı satır içinde yarısı büyük harf, yarısı küçük harfle yazılmış isimler. (POYRAZOĞLU, Ahmet Poyrazoğlu), Mahlası diye bir alan açılmış ama kullanılmamış (ESERÎ, Ahmet Turan Bülbül), sıralama ölçütü yok (Ahmet Emin YALMAN- Ercilasun, Ahmet Bican- PINAR/SEFİL PINAR, Ahmet Yeğiner) adına göre mi, soyadına göre mi, mahlasına göre mi? İçerik kontrolü yapılmadan servis etmek ne kadar doğru?

  Like

  • Merhabalar Selahattin Bey; mesajınızda belirttiğiniz konuları aşağıdaki kanallardan kendilerine iletebilirseniz çok faydalı olacaktır;

   Yazışma Adresi:

   Emine Sıdıka Toptaş

   teis2proje@gmail.com

   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

   Mütevelli Heyet Başkanlığı

   Taşkent Cad. 10. Sok. Nu:30 Bahçelievler- Çankaya / ANKARA

   Telefon: 0312 216 06 00

   Faks: 0312 223 34 29

   Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: