Posted by: bluesyemre | August 27, 2019

Bursverenler.org (#Burs almanın ve vermenin en kolay yolu)

bursverenler

bursverenler.org eğitime verilecek desteğin arttırılması ve eğitimde fırsat eşitliği  için bütün diğer vakıflara açık bir şekilde kurulmuştur. Arkasında 50 yıllık burs verme tecrübesi olan Yücel Kültür Vakfı vardır.

Üç temel amacımız vardır :

1.Eğitime kaynak yaratmak ve daha fazla gencimizin burs olanaklarından kolayca yararlanmasını sağlamak.

2.Bireysel bağışçıların, burs veren Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış desteğini sağlayarak, kurumları daha fazla burs verebilir hale getirmek.

3.Daha fazla kurum ve kuruluşu burs veren kuruluş haline getirerek toplumda eğitime bağış bilincini yaygınlaştırmak.

Başvuru Kolaylığı : Başvuruları tek bir kanaldan yapmayı planladık. İlkokuldan >> eğitimin en son aşamasına kadar bir çok bilgimiz aslında değişmiyor. ( TC kimlik no, anne baba adı, doğum yeri gibi) bir kez form dolduran öğrenci, takip eden senelerde de yeni burs kaynaklarına aynı form ile başvurabiliyor. Öğrencinin, büyüdükçe her an yeni başarılarını, puanlarını, sertifikalarını formuna eklemesi mümkün, böylece burs alma şansı ve yeni burslara başvurma şansı artıyor. Öğrencinin evrak peşinde koşmasına ve bunları kargo şirketleri ile burs veren kurumlara para ve zaman harcayarak ulaştırmasına gerek yok. Resmini çekerek veya tara/yükle yöntemi ile evraklarını bursverenler.org  üzerinden kurumlara kolayca ulaştırabilir.

Kurumlar ile Kolay iletişim : Öğrenci nereye başvuracağına karar veremiyorsa www.bursverenler.org , burs veren kuruluşlar, başvuru tarihleri, kriterleri gibi bir çok
bilgiyi toplu halde gösterir, öğrenciye seçme kolaylığı sağlar. Kurumların öğrenci hakkında yaptığı değerlendirmeleri, mülakata çağırma, ek evrak isteme, geri bildirim gibi
yazışmaları site üzerinden kolayca yapabilir. Böylece her şeyi web üzerinden takip edilir.

Öğrenci o başvuru döneminde kurumdan burs alamaz ise, yine aynı kurumlara kolayca tekrar başvuru şansı sağlar. Bazı burs veren kurumlar dönemsel olarak başvuru kabul eder. Bursverenler.org öğrenci adına süreci takip eder ve başvuru kabul süresinin açıldığı ilk gün kurumlara iletir. Böylece hiç bir başvuru süreci kaçırılmamış olur.

Kurumlara bağışçı temin eder : Bireysel bağışçılar toplu olarak http://www.bursverenler.org altında burs veren vakıf ve derneklerin, şartlarını, burs detaylarını inceleyip site üzerinden doğrudan o kuruma bağışta bulunma şansı yaratır. Bursa başvuranların kişisel bilgilerinin güvenliği nedeni ile bireysel bağışçıların doğrudan öğrencilere burs vermesi tarafımızdan engellenmiştir.

BU PLATFORMU KİMLER KULLANABİLİR?

a. Yurt içi ve dışında burs arayan kişiler
b. Vakıflar, dernekler, burs veren kişi ve ticari markalar, eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odaları ücretsiz olarak bu platformu kullanabilir.

https://bursverenler.org/#/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: