Posted by: bluesyemre | September 2, 2019

Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu – Prof. Dr. #BülentYılmaz

B Yılmaz 2

B Yılmaz 1

B Yılmaz 3

B Yılmaz 4

B Yılmaz 5

B Yılmaz 6

“Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu” adlı kitabımız yayımlandı.

Kitap, çocuğu özgün özellikleri ve gelişim süreçleri temelinde değerlendiren, değerli bir varlık ve yatırım olarak gören ve bu bağlamda çocuk kütüphanesini de çocuk gelişim sürecine katkıda bulunan başlıca toplumsal kuruluşlardan birisi olarak kabul eden bir anlayışla yazılmaya çalışıldı.

Kılavuz kitabımız ile halka açık çocuk kütüphanesi kurmak isteyen, çocuk kütüphanelerinde hizmet veren, çocuk kütüphanesi ile ilgili akademik çalışma yapmak isteyen ve çocuk kütüphanesi ile farklı nedenlerle ilgilenenlere yol göstermeyi ve yardımcı olmayı amaçladık.

Kitap içeriği aşağıda verilen “İçindekiler” sayfası görselinde yer almaktadır.

Kitabımızın yayımlanmasında emeği geçen ve katkısı bulunan başta çalışma grubu üyeleri Sevgili öğrencilerim Tuğba Birkin, İrem Demirel, F. Rumeysa Göllü, Elif Karaduman, Burcu Karamanlıoğlu ve Gülhan Şahin’e; Okuma Kültürü Derneği’nin 21 Aralık 2018 tarihinde düzenlediği Kılavuz Çalıştayı’nda kitabın ham metnini tartışarak geri bildirimlerde bulunan Çalıştay katılımcılarına ve Okuma Kültürü Derneği Başkanı Dr. Nur Otaran ile Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Yine kitabın yayımlanması sürecinde titiz editörlük işlevini yüklenen Sayın Hatice Bahtiyar ile kitabımızı yayımlayan Hiperyayın sahipleri Hayri Yavuz ve Harun Karakuş arkadaşlarıma da çok teşekkürler.

Kitabımızın ülkemize olan borcumuzu ödemeye, bilimsel-mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmeye ve çocuk kütüphanelerini geliştirmeye bir parçacık katkısı olursa ne mutlu bize!

Saygılarımla,

Prof. Dr. Bülent Yılmaz

Not: Kitap Hiperlink-Hiperyayın’dan ve sanırım kısa bir süre sonra çevrimiçi (online) satış sitelerinden elde edilebilecektir.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: