Posted by: bluesyemre | September 12, 2019

Kastamonu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası

kitap-kapağı

Kastamonu’nun sahip olduğu değerlerin ortaya koyulması, tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir bir anlayışla ekonomik değere dönüştürülmesi amacı ile Turizm Fakültesi öğretim elemanları tarafından başlatılan “Kastamonu’nun Somut Olmayan Kültürel Varlıkların Araştırılması Projesi” tamamlandı.

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Mısırlı editörlüğünde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle yayınlanan dört kitap ve yazarları şöyle:

kas fes

Kastamonu Festivalleri- Prof. Dr. Saim ATEŞ, Prof. Dr. Kutay OKTAY

kas ef

Kastamonu Efsaneleri- Doç. Dr. Canan TANRISEVER, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU, Öğr. Gör. Ömer SARAÇ

kas man

Kastamonu’nun Manevi İklimi- Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AVCI, Arş. Gör. Dilara EYLÜL KOÇ

kas yem

Kastamonu Yemekleri- Dr. Öğr. Üyesi Aydoğan AYDOĞDU,  Arş. Gör. Emrah YAŞARSOY, Öğretmen Metin MIZRAK

http://www.kastamonugazetesi.com.tr/kastamonunun-somut-olmayan-kulturel-mirasi/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: