Posted by: bluesyemre | September 26, 2019

#Teknoloji ve #Tasarım Öğretmenler için kılavuz

tek

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insanın hayal sınırlarını zorladığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzden yaşamımızla ilgili önceliklerimizin arasına teknoloji ve tasarım kültürünü, genel kültürün dinamik bir unsuru olarak koymak zorundayız. Çünkü bilimin ve teknolojinin gereklerini yerine getiremeyen toplumlarda, bireyin kendisini
enformatik kaos ortamında bulmasının kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Günümüzde birçok iş kolunda robotlardan yararlanıldığını; bilgisayar vb. cihazların çok karmaşık işler için bile kusursuz ve nicel açıdan insanın limitlerinin çok üstünde bir işlem hızı ve güvenilirliği ile akla gelebilecek üretim ve hizmet alanında kullanıma girdiğini görüyoruz. Kısa bir süre öncesinde bile tahmin edilemeyecek değişimlere yol açan bu gelişmelerin hem dünya toplumları hem de ülkemizde sosyal, kültürel, ekonomik ve politik dengeleri değiştirebilecek boyutlara ulaştığına şahit oluyoruz. Ekonomik refah ve güzel bir yaşam için geleceğe yatırım yapmanın en iyi yollarından biri, eğitime yatırım yapmaktır. Ülkemizin ve tüm insanlığın beklentilerine cevap verebilecek bir eğitim anlayışı hepimizin arzu ettiği bir süreçtir. Bu süreç içerisinde yer alan derslerden biri Teknoloji ve Tasarım dersidir. Bu derste hayat boyu öğrenmeyi isteyen, öğrendiğini uygulamaya çabalayan, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilecek bireyler yetiştirmek için yola çıktık. Ayrıca çocuklarımızın teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilmelerini, yorumlayabilmelerini, yönetebilmelerini, değerlendirebilmelerini ve girişimci olabilmelerini hedefliyoruz. Bu çerçevede çocuklarımızın çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla yorumlayabilmeleri, problemleri belirleyip tanımlayabilmeleri ve bu problemlerin çözümüne yönelik özgün alternatif öneriler geliştirebilmelerini umuyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımızdan teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerinin de olduğunu bilmelerini; yapacakları teknoloji ve tasarım ürünlerinde negatif etkileri en aza indirmenin sorumluluğunu bilen bireyler olmalarını bekliyoruz. Tüm bunları yaparken çocuklarımızın çevresine duyarlı, insan hayatını etkileyen problemler karşısında kendisini sorumlu hisseden, bu sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler önerebilen, öz güvenli ve birlikte çalışabilme becerisine sahip olmalarını da önemsiyoruz. Çocuklarımızın günümüz şartlarında bilimin, teknolojinin, mühendisliğin, sanatın ve matematiğin birlikte kullanıldığı eğitim yaklaşımının getirdiği avantajların farkında olmalarını ve ürün ortaya koyarken de bunu uygulayabilmelerini bekliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için bugüne kadar bu sürece yaptığınız katkıyı bundan sonra da yapacağınıza inanıyoruz. Size rehberlik etmesi için hazırlanan bu materyalin öğretim sürecinde sizlere destek olacağını ümit ediyoruz.

Ziya Selçuk
Millî Eğitim Bakanı

Teknoloji ve tasarım öğretmenler için kılavuz


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: