Posted by: bluesyemre | September 27, 2019

#TÜBİTAK #Bilim Söyleşileri

yeni logo

Toplumumuzun bilime ve teknolojiye olan ilgisini, sevgisini ve farkındalığını artırmak TÜBİTAK’ın kuruluşundan bu yana öncelikli hedeflerinden biri olmuştur. 2014 yılında, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından, alanında uzman bilim insanlarını özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerle buluşturma ve öğrencilerin bilime ilgisini pekiştirme amacı ile “Bilim Söyleşileri” adı altında etkinlikler dizisi başlatılmıştır.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmayı hedefleyen etkinliklerdir. Bu etkinlikler çerçevesinde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmak; hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında uzman bir konuşmacının deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına imkân sağlamak amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri’nde,
• Konuşmacı kariyerini, araştırma konularını, alanındaki yenilikleri ve tartışmaları ilgi uyandıracak bir biçimde 1-1,5 saatlik sürede etkileşimli olarak dinleyicilere aktarır.
• Konuşmacı yaptığı çalışmalar ve araştırmaların içeriğinden bahsedip, alanındaki ilgi çekici konulara ve tartışmalara dikkat çekerek dinleyicilerin konuya ilgi göstermesini sağlamaya çalışır.
• Konuşmacının öncelikle kendi deneyimlerinden yola çıkarak bilimsel bir kariyerin nasıl şekilleneceği konusunda dinleyenlere rol model oluşturması beklenmektedir.
• İçerik ve yöntem belirlenirken hedef kitlenin seviyesinin dikkate alınması gerekmektedir.
• Dinleyenlere olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, onların basit bilimsel olguları fark etmesi sağlanarak merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir.

12 Kasım 2014’ten bugüne düzenlenen 400’e yakın etkinlikte 65.000’den fazla öğrenciye ulaşılmıştır. TÜBİTAK Bilim Söyleşileri online başvuru sistemi ile etkinliklerin Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilim insanlarını ve etkinliklere ev sahipliği yapmak isteyen kurumları bir araya getirmek için bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr adresinde bir portal hazırlanmıştır. TÜBİTAK Bilim Söyleşileri portalını kullanarak etkinliklerde konuşmacı olmak ya da etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere başvurabilirsiniz.

Başvurularda gerekli bilgiler doldurulduktan sonra konuşmacılar ve ev sahibi olacak kurumlar, TÜBİTAK tarafından uygun görülen kontenjanlar dâhilinde, eşleştirilecektir. Ardından, konuşmacı, ev sahibi kurum ile kararlaştırdıkları etkinlik tarih ve saatini belirtilen süre içinde TÜBİTAK’a bilimsoylesileri@tubitak.gov.tr adresi üzerinden iletecektir. Ev sahibi kurum yetkilisi, belirlenen tarih ve saatte etkinliğin gerçekleştirildiğini sistem üzerinden e-imza ile onaylayacaktır. Onayın ardından konuşmacıya ödeme yapılacaktır. TÜBİTAK Bilim Söyleşileri’ne ev sahipliği yapacak kurumlara herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

https://bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr/tr


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: